Home / Wendbaarheid

In 4 stappen naar een wendbare organisatie

De wereld om ons heen verandert continu. Dat kan zijn op het vlak van technologie, maatschappelijke thema’s of nieuwe inzichten op het gebied van klimaatthema’s. Vraagstukken worden complexer en raken meer individuen en partijen. Deze veranderingen hebben invloed op de dag van morgen, de verdere toekomst en ons werken van vandaag.

Het belang van wendbaarheid

Hoe benut een organisatie ook in de toekomst de kansen die veranderingen met zich meebrengen en hoe bied je de bedreigingen beter het hoofd? Door als organisatie wendbaar te zijn! V&D, Free Record Shop en Nokia zijn voorbeelden van bedrijven die niet wendbaar (genoeg) waren en inmiddels niet meer bestaan. Alleen omdat ze onvoldoende meebewogen op nieuwe trends en ontwikkelingen in hun omgeving.

Oorzaken van niet wendbaar zijn

Een van de grootste oorzaken dat organisatie niet wendbaar zijn, is dat zij vastzitten in standaardprocessen en standaard denkpatronen. Wendbaarheid is niet te vangen in een standaard proces, wendbaarheid is niet lineair of maakbaar. Het bestaat niet uit legoblokjes die je uit elkaar kan halen en weer kan opbouwen. Het is niet iets tastbaars dat zich door de tijd verplaatst, maar het wordt gevormd in de tijd. Het wordt gestuurd door (externe) condities en niet door logische analyses of ketens van oorzaak en gevolg.

Wil je weten hoe een organisatie wendbaar wordt? Download de Whitepaper 'In 4 stappen naar een wendbare organisatie'.

Kernbegrippen projectmanagement - wendbaarheid - Cratos Consulting

Een voorbeeld uit de praktijk

Het RIVM wilde zijn visie vertaald hebben in een strategie voor en herpositionering van een specifiek organisatieonderdeel. De betreffende organisatie kwam uit een periode van reorganiseren, waar relatief weinig aandacht was voor het verbinden van mensen in de nieuwe organisatie. De mensen keken enerzijds uit naar verandering, maar anderzijds waren zij erg sceptisch ten aanzien van het doorvoeren van verbeteringen / veranderingen.

Met een doelgerichte aanpak ‘Future Proof’, werden de medewerkers van het organisatieonderdeel door onze experts begeleid om ‘out-of-the-box’ invulling te geven aan de strategie met als eindresultaat een concrete, gevisualiseerde strategie voor de (verdere) ontwikkeling en positionering van het organisatieonderdeel.

Door deze wijze van werken te hanteren werden creativiteit (mensen) en haalbaarheid (organisatie) met elkaar verbonden, zodat  zij elkaar konden versterken. Daarmee werd draagvlak binnen de organisatie gecreëerd vanaf de allereerste stap in het proces, doordat de medewerkers de invulling gaven en het een ‘bottom-up’ proces was in plaats van een ‘top-down’.

Snel inspelen op veranderingen

Een wendbare organisatie is een organisatie die snel en adequaat weet in te spelen op veranderende, onvoorspelbare (externe) omstandigheden. Dat betekent niet dat zij bezig zijn om de toekomst te proberen te voorspellen, maar juist bezig zijn om toekomstbestendig te organiseren. Wendbaarheid is dan ook een eigenschap die iets zegt over Hoe je zaken aanpakt, maar niet over Wat je aanpakt.

Kenmerken van een wendbare organisatie

De vijf kenmerken van een wendbare organisatie zijn:

Extern georiënteerd om tijdig veranderingen te signaleren;

Een kort cyclische werkwijze, die zich ook vertaald in het hebben van een kort cyclische strategie;

Een veilige cultuur waar het maken van fouten mag;

Een organisatievorm met kenmerken van een netwerkstructuur en teams die acties oppakken;

Slimme en simpele processen en systemen.

Wendbaar word je niet van zelf!

Een transformatie naar een wendbare organisatie is niet in 1 stap te zetten. Dit vergt een aantal stappen, te beginnen met die op het hoogste abstractieniveau (de omgeving) en eindigend op het niveau van de processen en systemen binnen een organisatie.

Wil je weten hoe? Download de Whitepaper 'In 4 stappen naar een wendbare organisatie'.

Meer informatie?

Weten hoe wendbaarheid je voordeel kan opleveren, kansen leert benutten en bedreiging tijdig het hoofd kan bieden?  Bart vertelt je graag meer over de 4 stappen naar een wendbare organisatie!

Senior adviseur Risicomanagement

Bart Kroese

Samen met de organisatie breng ik in beeld waar we staan en maak ik het pad naar het realiseren van ambities inzichtelijk. Het geeft mij veel voldoening om van chaos of complexe situaties overzichtelijke sturingsinformatie te generen zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Risicomanagement als hulpmiddel naar succes!

Volledig profiel »