Succesverhaal UMC Utrecht - Cratos Consulting

UMC Utrecht

Sinds 1989 is het UMC Utrecht gevestigd op de Uithof, en in 2000 kwam daar het Wilhelmina Kinderziekenhuis bij. In het UMC Utrecht wordt gezorgd, behandeld, geopereerd en gestudeerd. Er worden onderzoeken gedaan en goede ideeën die worden bedacht worden omgezet in bruikbare plannen. Om dat allemaal een plaats te geven en up to date te houden wordt er voortdurend gebouwd en verbouwd.

Succesverhaal UMC Utrecht - Vervanging Zonnestraat - Cratos Consulting

De uitdaging

Alles wat het UMC Utrecht doet is voor de patiënt. Dat vraagt ook een toekomstgerichte blik. Wat voor ziekenhuis is het over tien jaar? De zorg zal er dan anders uitzien dan nu. Met de bouwplannen moet daar vandaag al op ingespeeld worden. Met het oog op de toekomst is het ook belangrijk om op het gebied van bouw rekening te houden met de omgeving en op een duurzame manier te werken.

In 2017 werd het project ‘Vervanging Zonnestraat’ uitgevoerd. Een project met een complexe omgeving, vele stakeholders en een zeer korte doorlooptijd voor realisatie. Om processen soepel te kunnen laten verlopen, zijn de diverse stakeholders al in een vroeg stadium bij het project betrokken, zijn verbindingen gelegd en zowel raakvlakken als zorgpunten vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk gemaakt.

De oplossing

Dit project werd uitgevoerd in een complexe omgeving met vele stakeholders en een zeer korte doorlooptijd voor realisatie. Om processen soepel te kunnen laten verlopen, zijn de diverse stakeholders al in een vroeg stadium bij het project betrokken, zijn verbindingen gelegd en zowel raakvlakken als zorgpunten vanuit verschillende invalshoeken inzichtelijk gemaakt.

Hoe we dit deden

In een vroeg stadium is het projectteam ondersteunt om de projectbeheersing effectief in te richten. Dit deden we door de verschillende belangen inzichtelijk te maken en samen met de stakeholders projectdoelstellingen en ambities te formuleren. Met de begeleiding van drie workshops:

  • Discovery of Expectations: om te komen tot een gedeeld beeld van wat het project omvat en wat bijbehorende projectdoelstellingen zijn.
  • Identify: voor het identificeren van risico’s die het behalen van deze doelstellingen kunnen bedreigen.
  • Come to Action: waarin maatregelen zijn geïnventariseerd ter beheersing van deze risico’s.

Het resultaat

Met deze workshop werd het risicodossier (nieuw) opgezet en geïmplementeerd in de dagelijkse activiteiten. Zo werd de basis gelegd voor een een effectief en efficiënt risicomanagement proces binnen het projectteam. Op die manier werd aandacht gegeven aan de ontwikkeling van het bewustzijn dat het team effectiever is in beheersing en besturing door te denken vanuit de belangen van stakeholders, ambities en projectdoelstellingen. Met als gevolg een collectief ontwikkeld risicobewustzijn binnen het projectteam.

En onze aanpak had succes! Niet alleen werden doelstellingen en ambities behaald. Het leidde tot een enthousiast team, vanuit vele disciplines, gedreven om vanuit de eigen rol bij te dragen aan de succesvolle uitvoering van het project.

Op maandag 16 januari 2017 werd het project ‘Vervanging Zonnestraat’ in het UMC Utrecht feestelijk afgerond.  Veiligheid, de veelheid aan stakeholders, een omgeving die 24/7 ‘in bedrijf’ moet blijven, een strakke planning…het waren belangrijke aspecten in de realisatie van dit project.

Onze specialist

Expertise leider Risicomanagement

Daniela Mayan

Vanuit mijn rol als expertiseleider risicomanagement, adviseur en trainer, begeleid ik organisaties, teams, individuele teamleden in het behalen van succes!

Dit is de focus die koers bepaalt, in een samenwerking die staat voor verbinding vanuit oprecht interesse en met goede energie.

Volledig profiel »

Samenwerken als sleutel tot succes

Wanneer je met meerdere belanghebbenden te maken krijgt zoals bij een complex project of een verandertraject kun je de focus eenvoudig verliezen. Gevolg: projecten vertragen, doelstellingen worden niet gehaald en er ontstaat wrijving tussen stakeholders en het team.

Onze visie van Stakeholdermanagement is vertaald naar 5 eenvoudige stappen. Het gaat vooral over het samenbrengen van partijen en het creëren van inzicht in elkaars belangen. Vanuit dit inzicht kan strategie bepaald en samenhang gecreëerd worden. Zowel tussen het eigen resultaat als de belangen die interne en externe stakeholders raken. Zo ga je de ‘echte’ samenwerking aan die goede energie genereert en bijdraagt aan het realiseren van het succes!

 

Stakeholdermanagement

5 stappen om gezamenlijk doelstellingen te behalen

Samenwerken is cruciaal: tussen individuen, teams en organisaties. Stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie, ieder heeft een rol!

Dat vraagt focus op het gezamenlijke succes. Wil je weten wat de 5 stappen zijn om doelstellingen te behalen Download dan het Whitepaper ‘Stakeholdermanagement’ of lees meer.