Succesverhaal - One XS - Cratos Consulting

Schiphol Group

In 2012 is het besluit genomen om de securitycontrole van passagiers met hun handbagage in het niet-Schengengebied te laten plaatsvinden bij centrale securityfilters en niet meer aan de gates. Om hiervoor ruimte te creëren, bouwde Schiphol een extra verdieping op de E-, F- en G-pier. Ook de ingangen van de gates op deze pieren werden veranderd, zodat aankomende transferpassagiers die nog een securitycontrole moeten ondergaan gescheiden kunnen worden van passagiers die al adequaat zijn gecontroleerd. Dat is een essentiële voorwaarde voor het centrale-securityconcept. Het project is in het voorjaar van 2013 gestart en is in 2015 afgerond.

Succesverhaal - OneXS Schiphol - Cratos Consulting

De uitdaging

In 2012 is het besluit genomen om de securitycontrole van passagiers met hun handbagage in het niet-Schengengebied te laten plaatsvinden bij centrale securityfilters en niet meer aan de gates. Om hiervoor ruimte te creëren, bouwde Schiphol een extra verdieping op de E-, F- en G-pier. Ook de ingangen van de gates op deze pieren werden veranderd, zodat aankomende transferpassagiers die nog een securitycontrole moeten ondergaan gescheiden kunnen worden van passagiers die al adequaat zijn gecontroleerd. Dat is een essentiële voorwaarde voor het centrale-securityconcept. Het project is in het voorjaar van 2013 gestart en is in 2015 afgerond.

Hoe we dit deden

We zijn gestart om het risicomanagement integraal te verankeren in de bestaande bedrijfsprocessen. Hiermee werd het risicomanagement onderdeel van de andere procesbeheersingsaspecten, zoals tijdsmanagement, kwaliteitsmanagement, financieel management, contractmanagement, configuratiemanagement. Vervolgens brachten we in beeld brengen en analyseerden we het huidige en de gewenste situatie van risicomanagement binnen het project. Door middel van diverse risicomanagement trainingen werden alle medewerkers op het gebied van risicomanagement verder ontwikkeld.

Het resultaat

Naar aanleiding van onze aanpak werd door het projecteam een gezamenlijk ontwikkeling van het risicobewustzijn opgepakt. Hierdoor konden wij het risicomanagementproces faciliteren in verschillende deelprojecten, zodat de projectmanagers en de projectteams gestructureerd gingen nadenken over risico’s en de beheersing ervan.

Onze specialist

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier

Stimuleer mensen om anders te denken en anders te doen. Dat leidt tot creativiteit, verandering en uiteindelijk tot succes.

Volledig profiel »