Impuls voor risico & kwaliteitsmanagement - RWS PPO A-wegen MN - Cratos Consulting

Rijkswaterstaat PPO – Midden Nederland

Het A-Wegenteam Midden-Nederland realiseert het jaarlijkse vast- en variabel onderhoud aan de auto(snel)wegen in het beheersgebied Midden Nederland (de provincies Utrecht en Flevoland). Deze jaarlijkse productie kent een sterke blik vanuit de netwerkbeheerder (oftewel de assetmanager die hun klant is). Het doel van het team is: het leveren van maximale beschikbaarheid van het wegennetwerk voor een tevreden klant/weggebruiker/netwerkbeheerder.

Kwaliteit en risicomanagement impuls voor RWS PPO A-wegen MN

De uitdaging

Het A-Wegenteam streeft bij alle werkzaamheden naar optimalisatie van proces en inhoud. Kwaliteitsmanagement is daarbij een middel dat inzicht en overzicht kan geven. Het IPM-team was zich onvoldoende bewust van de bijdrage aan kwaliteit vanuit hun rol. Dit zorgde ervoor dat de aantoonbaarheid en bijdrage aan kwaliteitsmanagement niet expliciet zichtbaar was. Binnen het RWS A-Wegenteam had de bewaking en monitoring van kwaliteit en risicomanagement stilgelegen.

Het team had behoefte aan 2 adviseurs die met en voor het team voldoende aandacht besteedt aan het realiseren van verbeteringen. Hiervoor moest het kwaliteitsbewustzijn en het risicobewustzijn een impuls krijgen.

De vraag van het team kon worden opgedeeld in twee deelvragen:

  1. De opgelopen achterstand in de disciplines risico- en kwaliteitsmanagement wegwerken.
  2. Een impuls geven aan het risico en kwaliteitsbewustzijn van het team.

Hoe geef je een impuls aan het bewust werken aan kwaliteit -en risicomanagement in een projectteam?

"In een roerige tijd is mede door de inbreng van Cratos in een korte periode een basis gelegd voor het kwaliteitsbewustzijn in het team. De inbreng kenmerkt zich door op een positieve manier resultaatgericht te zijn."

Martijn van Nugteren ( Manager Projectbeheersing RWS A-wegen Midden-Nederland )

De oplossing

Eerste stap was om de risicovolle processen conform de geldende kaders en richtlijnen in procesbeschrijvingen uit te werken. Risico-gestuurd werden audits en toetsen ingezet om de processen ‘auditproof’ te krijgen.

Om een impuls te geven werden interactieve workshops ingepland om kwaliteitsmanagement een boost te geven. Deze workshops hadden als doel om verwachtingen te managen, bewustzijn te creëren en tot actie over te gaan. Door deze werkvorm, en het door ons ontwikkelde volwassenheidsmodel, heeft het team haar huidige niveau en ambitieniveau voor kwaliteitsmanagement vastgesteld.

Hoe we dit deden

In de workshops geformuleerde acties werden gekoppeld aan de doelstellingen van het team. Om voortgang te bewaken is een dashboard ontwikkeld. Dit dashboard geeft inzicht in welke verbetermaatregelen een bijdrage leveren aan het behalen van een of meerdere doelstellingen. Ook geeft het dashboard aan hoe ver het team is in het bereiken van haar doelstellingen. In challenge gesprekken met actiehouders werd de status, voortgang en het effect van de verbeteringen besproken.

Het resultaat

Met een periodieke meting van het volwassenheidsniveau is bepaald of het ambitieniveau dichterbij is gekomen. Hiermee is met de inzet en betrokkenheid van het team de achterstand weggewerkt en bewustzijn gecreëerd voor kwaliteitsmanagement en risicomanagement.

Onze specialisten

Expertiseleider Integrale Beheersing

Bart Kroese

Samen met de organisatie breng ik in beeld waar we staan en maak ik het pad naar het realiseren van ambities inzichtelijk. Het geeft mij veel voldoening om van chaos of complexe situaties overzichtelijke sturingsinformatie te generen zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Risicomanagement als hulpmiddel naar succes!

Volledig profiel »

0

Partner & Senior adviseur Integrale beheersing

Simon Dijkshoorn

Mijn passie is integrale beheersing! Met een 'data driven' en resultaatgerichte focus breng ik organisaties in beweging om processen en projecten te optimaliseren.

Volledig profiel »