Rijksvastgoedbedrijf -Systeemgerichte Contractbeheersing - Cratos Consulting

Rijksvastgoedbedrijf

Het Rijksvastgoedbedrijf realiseert en beheert zijn vastgoedportefeuille voor zijn gebruikers en zet gebouwen en terreinen in voor de realisatie van economische en maatschappelijke meerwaarde op basis van beleidsdoelen. Als grootste vastgoedbeheerder van Nederland heeft het Rijksvastgoedbedrijf een voorbeeldfunctie. Die rol vullen we in door eerlijke en transparante aanbestedingen en professioneel opdrachtgeverschap.

De uitdaging

Belangrijke aspecten hierbij zijn innovatief en kostenbewust met aandacht voor kwaliteit en maatschappelijke belangen. Ook heeft het Rijksvastgoedbedrijf een voorbeeldfunctie in publiek opdrachtgeverschap. Goed opdrachtgeverschap betekent dat de organisatie integer en transparant opdrachten aanbesteed en kandidaten selecteert. De organisatie werkt  aan goede en innovatieve contracten en geven uitvoering aan het rijksbeleid voor de inkoop.

De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf, opstellen van goede specificaties, voor een doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedure en voor goed opdrachtgeverschap.

Hoe we dit deden

Op basis van onze analyse is onze specialist begonnen mt het  inrichten en toepassen van ‘systeem gerichte contractbeheersing’ (SCB) voor alle lopende opdrachten. Met behulp van programma-management werd voor de gehele organisatie een verandertraject gestart. Dit verandertraject had als doel een strategische doorvertaling van de Marktvisie. Daarbij werd ook meegenomen om innovatieve inkoop- en aanbestedingsmethodieken te starten voor een duurzaam innovatieprogramma.

Het resultaat

Praktische resultaten die we behaald hebben zijn:

  • Inkoopplannen met een vastgestelde projectgebonden inkoopstrategie;
  • Het opstellen van contracten zowel geïntegreerd als traditioneel, onder UAV-gc, UAV, DNR en ARVODI.
  • Het aanbesteden van werken, diensten en leveringen onder de Aanbestedingswet en het ARW.

Onze specialist

Partner & Senior adviseur Inkoop -en contractmanagement

Diederik Biesboer

Een organisatie helpen om tot de kern van de inkoopbehoefte te komen, op de juiste wijze de markt daarbij betrekken en als sluitstuk een volwassen en zakelijk relatie onderhouden om overeengekomen resultaten te verzilveren. Daar draait het voor mij om!

Volledig profiel »