Verebus Engineering - Treinbeveiliging in gebruik - Cratos Consulting

ProRail

Royal HaskoningDHV (RHDHV) is al meer dan 135 jaars als ingenieursbureau, in advies en projectmanagement actief. Het bedrijf wereldwijd actief en één van de weinige bureaus die beschikt over alle vier de ProRail erkenningen: Treinbeveiliging, Bovenleiding en Energievoorziening, Baanbouw en Spoorwerk en Civiele Constructies. De erkenning voor Treinbeveiliging is verkregen met de overname van Verebus Engineering in juli 2018. Dit bedrijf had het project PVT Weert in haar portefeuille.

De vraag van ProRail

In 2015 start ProRail een aanbesteding. Aanleiding voor deze aanbesteding is dat het Nederlandse spoor op vele plaatsen beveiligd wordt door traditionele relaisbeveiligingssystemen. ProRail startte, voor de vervanging van deze systemen door moderne interlocking systemen, het Programma Vervanging Treinbeveiliging (PVT). Dit programma is begonnen in de regio Limburg met vier percelen. In maart 2016 krijgt RHDHV te horen dat ze een van de vier percelen van het PVT programma gegund hebben gekregen. Dit is het perceel Weert. Dit betreft +/- 60 km spoor in het traject Eindhoven, Weert en Roermond.

In de rol van engineeringsbureau had RHDHV ervaring met het werken in een Design & Construct (D&C) contract als onderaannemer of ingehuurd adviesbureau. Echter in het PVT programma waren het de engineersbureaus die de volledige projectverantwoordelijkheid hadden. VolkerRail was 1 van de onderaannemers van het ergineeringsbureau.. Deze coördineerde rol was nieuw voor RHDHV. Om die rol goed in te kunnen vullen waren projectmanagement, contractmanagement en procesmanagement noodzakelijk. In deze vakgebieden had het bedrijf weinig ervaring in grote projecten zoals PVT Weert.

De oplossing

RHDHV wil projecten in een coördinerende rol kunnen aansturen. Op deze manier kunnen opdrachtgevers meer ontzorgd worden. Deze rol brengt wel bepaalde uitdagingen met zich mee. Zo dient procesmanagement integraal te worden ingericht. Onderaannemers moeten worden meegenomen in overstijgende projectbelangen. De vraag aan Goalkeeper was om het procesmanagement in te richten en uit te voeren. Hierbij was de planning van groot belang om controle te hebben op de ontwerpactiviteiten die bij verschillende onderaannemers plaatsvonden.

Op basis van de Work-Breakdown-Structure (WBS) is het procesmanagement worden ingericht. Met behulp van Relatics werd het volledige verificatie- en validatieproces geïmplementeerd en werden de projectbeheersingsprocessen ingericht. De eerste activiteit was het opleveren van een projectplanning die ProRail kon accepteren. Al snel bleek dat hiervoor extra expertise benodigd was. Goalkeeper zorgde voor een planner met ervaring in de rail sector. Daarnaast was de inrichting van Relatics voor het verificatie- en validatieproces belangrijk. Dit zorgde ervoor dat Verebus aantoonbaar aan de technische eisen en proceseisen van het contract voldeed.

Het resultaat

In de eerste maanden na de start in 2016 zijn diverse documenten opgeleverd en geaccepteerd door ProRail: het ProjectKwaliteitsPlan, een planning en een overzicht van de betalingstermijnen. Na de acceptatie van deze documenten kon de beheersing van de scope, financiën, planning en risico’s van het project beginnen.

Het jaar 2017 stond in het teken van het oplevering van het treinbeveiligingsontwerp, de vergunningen voor de bouw en de realisatie van drie van de vier relaishuizen. De eerste paal van Relaishuis Haelen werd feestelijk gevierd samen met alle betrokkenen. Het PVT Weert project was daarmee het eerste project van het PVT programma dat deze mijlpaal behaalde. Een van de belangrijkste contractuele mijlpalen werd in juli van 2018 behaald. Het nieuwe treinbeveiligingssysteem ging na een 9-daagse buitendienststelling in gebruik. Hiermee heeft Verebus als enige van de vier percelen opgeleverd binnen de afgesproken termijn van het contract.

Onze specialist

Partner & Senior adviseur Integrale beheersing

Simon Dijkshoorn

Mijn passie is integrale beheersing! Met een 'data driven' en resultaatgerichte focus breng ik organisaties in beweging om processen en projecten te optimaliseren.

Volledig profiel »

Cratos heeft ervoor gezorgd dat wij voor het project PVT Weert in staat waren om de projectrisico's inzichtelijk te hebben en te elimineren.

RHDHV / Verebus Engineering ( Jakob Scholten - Operationeel manager RHDHV / Verebus Enginering )