Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld - Cratos Consulting2

Waterschap Vallei en Veluwe

Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan een duurzame wereld van morgen. Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen ze voor 1,1 miljoen mensen die wonen in het gebied verspreid over 37 gemeenten. Wij werken in de provincies  Utrecht en Gelderland. Ons werkgebied ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren.

De uitdaging

De hoogwatergeul Veessen-Wapenveld zorgt bij extreem hoogwater voor een waterstandsdaling van 71 centimeter op de IJssel en voorkomt daarmee overstromingen van de dorpen en steden langs de IJssel. Het is één van de projecten van het landelijk waterveiligheidsprogramma Ruimte voor de Rivier.

De hoogwatergeul, met een breedte tussen de 500 tot 1500 meter, wordt niet gegraven maar ontstaat door de aanleg van twee dijken van circa 8 kilometer lang. De geul krijgt een inlaat bij Veessen en een uitlaat bij Wapenveld. Over de inlaat en de uitlaat komen bruggen, die ervoor zorgen dat het gebied tussen de hoogwatergeul en de IJssel bereikbaar blijft wanneer de geul in gebruik is.

Hoe we dit deden

 • Faciliteren van Montecarlo analyses op tijd en geld;
 • In de rol van Manager Projectbeheersing (plv.) aanvullende werkzaamheden:
 • adviseren en rapporteren over de bewaking van de projectopdracht en daarmee over de factoren tijd, geld, kwaliteit, informatie en organisatie.
 • Maatregelen vaststellen die nodig zijn om alle doelstellingen te behalen;
 • Het projectteam een spiegel voorhouden van het eigen handelen.

Het resultaat

 • Adviseren over en verbeteren van het bestaande projectrisicomanagementsysteem tot een effectief en doelmatig stuurmiddel (strategisch en tactisch);
 • Zorgdragen dat risicomanagement integraal verbonden wordt met Systeemgerichte Contractbeheersing (SCB) en System Engineering (SE);
 • Adviseren over en het faciliteren van de IPM –rolhouders bij het maken van de keuzes over:
  scopewijzigingen, planning, budget, contractbeheersing, te volgen scenario’s, etc.
 • Faciliteren van het risicomanagementproces, zodat de IPM –rolhouders en het projectteam gestructureerd nadenken over risico’s en de beheersing ervan;
 • Het inbrengen van kennis en ervaring op welke wijze risico’s en risicomanagement wordt meegenomen in de aanbesteding (allocatievraagstuk, EMVI, contractbepalingen (vraagspecificatie 1 & 2) en de wijze van toetsing en betaling).

Onze specialist

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier

Stimuleer mensen om anders te denken en anders te doen. Dat leidt tot creativiteit, verandering en uiteindelijk tot succes.

Volledig profiel »