Succesverhaal Gemeente Rotterdam - Business Innovatie - Cratos Consulting

Gemeente Rotterdam

Rotterdam is een stad die elke dag uitdaagt en het beste in haar bewoner naar boven haalt. Bij zo'n eigentijdse stad hoort ook een overheid die meebeweegt met de energie van de stad. Zo’n organisatie wil gemeente Rotterdam zijn. ‘Bouwen op Vertrouwen’ is een pilot van de Gemeente Rotterdam om te onderzoeken welke regels men vanuit de gemeente kan loslaten en over kan dragen aan een wijk zelf (Burgerparticipatie – Zelfbeheer).

 

 

Succesverhaal Gemeente Rotterdam - Bouwen op vertrouwen - Cratos Consulting

De uitdaging

Samen met een groep bewoners uit de wijk ‘Boomgaardshoek’ in Hoogvliet heeft de gemeente Rotterdam onderzocht of regels die nu centraal bij de gemeente liggen, kunnen worden opgepakt door de bewoners van de wijk zelf en zo ja op welke wijze. Een van de onderzoekssporen hierbij was het vinden van een minimaal kader:
“Alleen de noodzakelijke ruimtelijke kaders stellen, meer niet. Ingrediënten: basis veiligheid, – gezondheid en dwingende gebiedsoverstijgende afspraken. De rest: durven loslaten!”

"Het traject heeft gezorgd voor wederzijds vertrouwen tussen gemeente en opdrachtnemer."

Projectmanager Gemeente Rotterdam

Hoe we dit deden

De deelnemers hebben we begeleidt in het proces van scepsis naar geloof en vertrouwen. De betrokkenen waren aanvankelijk sceptisch over de bereidheid van de gemeente om los te laten en over de capaciteiten van burgers om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen. Met behulp van onze workshop DeepDive® zijn scenario’s gegenereerd die zicht geven op mogelijke invullingen van burgerparticipatie, met voldoende flexibiliteit richting de uiteindelijke oplossing.

Het resultaat

Uiteindelijk hebben we een brede groep van stakeholders die sterk varieerde van stadsontwikkeling, gebiedscommissie, wijkagent, stadsbeheer tot bewoners van de wijk met elkaar verbonden. Met als eind resultaat een ingericht proces voor een effectieve en efficiënte besturing van het programma.

Samenwerken als sleutel tot succes

Wanneer je met meerdere belanghebbenden te maken krijgt zoals bij een complex project of een verandertraject kun je de focus eenvoudig verliezen. Gevolg: projecten vertragen, doelstellingen worden niet gehaald en er ontstaat wrijving tussen stakeholders en het team.

Onze visie van Stakeholdermanagement is vertaald naar 5 eenvoudige stappen. Het gaat vooral over het samenbrengen van partijen en het creëren van inzicht in elkaars belangen. Vanuit dit inzicht kan strategie bepaald en samenhang gecreëerd worden. Zowel tussen het eigen resultaat als de belangen die interne en externe stakeholders raken. Zo ga je de ‘echte’ samenwerking aan die goede energie genereert en bijdraagt aan het realiseren van het succes!

Stakeholdermanagement

5 stappen om gezamenlijk doelstellingen te behalen

Samenwerken is cruciaal: tussen individuen, teams en organisaties. Stakeholders binnen en buiten de eigen organisatie, ieder heeft een rol!

Dat vraagt focus op het gezamenlijke succes. Wil je weten wat de 5 stappen zijn om doelstellingen te behalen Download dan het Whitepaper ‘Stakeholdermanagement’ of lees meer.

Onze specialist

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier

Stimuleer mensen om anders te denken en anders te doen. Dat leidt tot creativiteit, verandering en uiteindelijk tot succes.

Volledig profiel »