Gemeente Bunschoten - Cratos Consulting

Gemeente Bunschoten

Bunschoten is een gemeente in het noordoosten van de Nederlandse provincie Utrecht. De belangrijkste plaats van de gemeente heet Bunschoten-Spakenburgeen samensmelting van het oude dorp Bunschoten met Spakenburg. De gemeente bestaat uit twee officiële woonplaatsen: Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk. De dorpen Bunschoten en Spakenburg zijn door verschillende nieuwbouwwijken dusdanig aan elkaar gegroeid dat er, op de oude kernen van de twee plaatsen na, geen onderscheid meer wordt gemaakt tussen de twee. Voor de post liggen alle adressen in Bunschoten-Spakenburg. Toch verschilt het karakter van de twee plaatsen sterk. Bunschoten, aan de zuidkant, was altijd een boerendorp maar had in het verleden wel stadsrechten. Spakenburg is altijd een vissersdorp geweest, vroeger aan de Zuiderzee, tegenwoordig aan het Eemmeer. 

photo-1

De uitdaging

De Gemeente Bunschoten heeft bij de bouw van de Amersfoortse wijk Vathorst, samen met onder meer Gemeentes Nijkerk en Amersfoort, het project Laakzone in het leven geroepen. In dit gebied zijn nieuwe recreatiemogelijkheden gerealiseerd in de vorm van (snel)fietspaden, wandelpaden, klompen- en ruiterpaden, vaarroutes, aanlegplaatsen voor kano’s, picknickplaatsen en een sluis bij Bunschoten.

Oversteken op de Oostdijk

Er moest invulling worden gegeven aan het sluitstuk van recreatievaart van Amersfoort naar het Eemmeer. Diverse werken waren inmiddels voltooid om het mogelijk te maken van Amersfoort, langs Bunschoten richting Eemmeer te varen. De laatste stap was het realiseren van een oplossing om de Oostdijk over te kunnen steken. De gemeente Bunschoten wilde graag een Overtoom om de Oostdijk over te kunnen steken met een lichte sloep. In samenwerking met Zelfbedieningsovertoom vof, zijn de onderzoeken daartoe inmiddels gestart. Het betreft een innovatief concept dat nog niet eerder toegepast is en nog op onder meer functionaliteit en veiligheid getoetst diende te worden. De gemeente Bunschoten is in de tweede helft van 2019 gestart met de contractering om onderzoek, engineering en realisatie mogelijk te maken.   

De oplossing

Als Cratos Consulting mochten we antwoord geven op de volgende vraag van de Gemeente; ondersteun ons, als Gemeente, bij het contracteren, waarbij rekening is gehouden met het invulling geven aan de doelstelling van de gemeente, de integrale veiligheid van de omgeving en het gebruik geborgd zijn en er een overeenkomst opgesteld en afgesloten is die voorziet in onderzoek, engineering, realisatie en onderhoud. 

Hoe we dit deden

We hebben een procesaanpak voor de Gemeente opgesteld waarin we gestart zijn met het herleiden van het beoogd gebruik, aan de hand van een innovatief concept voor de zelfbedieningsovertoom. Aan de hand hiervan hebben we beoordeeld of de functionaliteit van het voorgestelde innovatieve concept voldeed aan de verwachtingen. Daarbij is gekeken naar zaken als bijvoorbeeld capaciteit, onderhoud, eigenaarschap, duurzaamheid en de toekomstvisie in het kader van gebiedsontwikkeling. 

Vervolgens zijn ook de overige randvoorwaarden zoals omgevings- en gebruikersveiligheid, raakvlakken, social return en diverse beheersaspecten in kaart gebracht. Dit resulteerde in een functioneel programma van eisen en een set contracteisen op basis van UAV-gc. De overeenkomst is in een aantal fases opgedeeld, waarbij per fase opdracht kan worden verstrekt.

Het resultaat

Doordat reeds een innovatieve oplossing beoogd was, hebben we de gemeente eerst meegenomen in het doorlopen van de juiste stappen om zeker te weten dat deze oplossing ook een juiste, veilige en de meest passende mogelijkheid was. Door korte lijnen met zowel de projectleider van de Gemeente als de aanbieder van de beoogde oplossing, zijn we snel door het traject heen gerold en hebben we tot goede contractafspraken en contractinrichting kunnen komen. Inmiddels is het project in aanleg. Vanaf komend voorjaar kan iedereen genieten van een tocht door de Laakzone naar het Eemmeer.

Onze specialist

Partner & Senior adviseur Inkoop -en contractmanagement

Diederik Biesboer

Een organisatie helpen om tot de kern van de inkoopbehoefte te komen, op de juiste wijze de markt daarbij betrekken en als sluitstuk een volwassen en zakelijk relatie onderhouden om overeengekomen resultaten te verzilveren. Daar draait het voor mij om!

Volledig profiel »