Succesverhaal Gemeente Amsterdam - Cratos Consulting

Gemeente Amsterdam

De Gemeente Amsterdam kent, net als de gemeente Rotterdam, een voor Nederland bijzonder bestuurlijk stelsel: de gemeente is verdeeld in stadsdelen. Sinds de herindeling per 1 mei 2010 is de stad verdeeld in zeven stadsdelen met een eigen bestuur en het vanuit de centrale stad bestuurde Westelijk Havengebied (Westpoort).

Waarde creatie met inkoop & contractmanagement

De uitdaging

De stadsdelen hebben tussen de 80.000 en 150.000 inwoners en hebben daarmee de omvang van een middelgrote gemeente. Het zijn ook in vergaande mate autonome gemeenten: alle gemeentelijke taken en bevoegdheden zijn aan hen overgedragen met uitzondering van enerzijds de zogenaamde A-taken die de Gemeente Amsterdam in de Verordening op de Stadsdelen uitdrukkelijk aan het centrale bestuur (de Centrale Stad) heeft voorbehouden en anderzijds de speciale bevoegdheden van de burgemeester waarvan de wet overdracht niet toestaat.

Hoe we dit deden

In samenwerking met het interne projectteam een inkoopstrategie geformuleerd om adviseurs op het gebied van duurzaamheid aan de gemeente te verbinden. Deze adviseurs voorzien, in het kader van een verduurzamingsprogramma van particulier vastgoed, VvE’s binnen Amsterdam van advies op het gebied van gebouwgebonden verduurzaming (zonnepanelen, warmte/koude systemen/isolatie etc.)

Het resultaat

  • Advies inkoopstrategie;
  • Opstellen leidraden en concept contract;
  • Coaching projectteamleden tijdens inkooptraject.

Onze specialist

Partner & Senior adviseur Inkoop -en contractmanagement

Diederik Biesboer

Een organisatie helpen om tot de kern van de inkoopbehoefte te komen, op de juiste wijze de markt daarbij betrekken en als sluitstuk een volwassen en zakelijk relatie onderhouden om overeengekomen resultaten te verzilveren. Daar draait het voor mij om!

Volledig profiel »