Coentunnel Company - Assetmanagement kwaliteit - Cratos Consulting

Coentunnel Company

Coentunnel Company B.V. (CCY) zorgde voor de financiering van het project en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het complete tracé tot 2037. In 2014 staat CCY voor een aantal grote veranderingsopgaven. De 2e Coentunnel moet worden opgeleverd en vanaf eind 2013 start de onderhoudsperiode voor een gedeelte van het Coentunnel tracé.

De uitdaging

Een transitie is nodig om CCY van een projectorganisatie naar een onderhoudsorganisatie om te vormen. Een onderdeel van de transitie is de oplevering van het kwaliteitsmanagement systeem voor de onderhoudsperiode. Het bestaande kwaliteitsmanagement systeem is gebruikt voor de ontwerp en bouw fase van het project. De certificering van het kwaliteitmanagement systeem is onderdeel van het verkrijgen van het beschikbaarheidcertificaat voor de exploitatiefase.

De oplossing

Voor de onderhoudsperiode wordt een nieuwe missie en visie ontwikkeld die past bij de rol van een assetmanager. Met de visie ‘best in class assetmanager’ is het ambitieniveau hoog. Het kwaliteitsmanagement systeem (KMS) dient te voldoen aan de eisen van het RWS contract, de PAS-55 (nu ISO 55-000) en de ISO/NEN 15288. Ook dient KMS in opzet en werking te worden gecertificeerd door een externe auditor.

Hoe we dit deden

Door vanuit de drie belangrijkste stakeholders (RWS, aandeelhouders CCY en de banken) de missie, visie en strategie voor de onderhoudsperiode te bepalen wordt de koers uitgezet voor de opzet van het KMS. Alle eisen (RWS contract, de PAS-55 en de ISO/NEN 15288) worden in procesgebieden (contractprocessen, bedrijfsprocessen, beheerprocessen en instandhoudingsprocessen) geclusterd. Op basis van deze clustering worden de hoofd- en deelprocessen beschreven.

Het resultaat

In december 2014 wordt de opzet van het KMS getoetst door de externe auditor op. Zonder negatieve bevindingen wordt het KMS gecertificeerd en daarmee het onderdeel van het RWS beschikbaarheidscertificaat behaald. Tevens wordt de opzet van het KMS ‘compliant’ bevonden aan de PAS-55. De CCY onderhoudsorganisatie is klaar voor de implementatie van het kwaliteitsmanagement systeem!

Onze specialist

Partner & Senior adviseur Integrale beheersing

Simon Dijkshoorn

Mijn passie is integrale beheersing! Met een 'data driven' en resultaatgerichte focus breng ik organisaties in beweging om processen en projecten te optimaliseren.

Volledig profiel »

"Bij de Coentunnel Company heb ik met Cratos samengewerkt voor het beschrijven en implementeren van alle processen voor het kwaliteitsmanagement systeem. Cratos was hierin zeer resultaatgericht en nauwkeurig en in staat om complexe situaties snel onder controle te krijgen."

Roland Vissers ( Transitiemanager Coentunnel Company B.V. a.i. De Libero B.V. )