Home / Training / Toegepast Risicomanagement

Toegepast Risicomanagement

Risico is meer dan spreektaal

Zo gewoon als de term ‘risico’ in onze spreektaal wordt gebruikt, zo specifiek is de term bij toepassing binnen organisaties, programma’s en projecten.

In de praktijk wordt echter vaak voorbij gegaan aan bewustwording over de specifieke toepassing van die risico-taal, het risicogestuurd denken en handelen, het risicomanagement in de werkcontext. Dat maakt, dat de risico-dialoog wordt gevoerd zonder eenduidige focus en structuur…en toegevoegde waarde uitblijft. 

Het voeren van een gerichte risicodialoog vraagt dan ook kennis van risico-taal en -methodiek om zo te komen tot bewustwording, actie èn resultaat!  Met inzicht vanuit de theorie, komen tot succes in de praktijk…dàt is waar Cratos Consultancy in begeleidt. Daarbij wordt ingezet op de verbinding van 3 kernelementen: resultaat, proces en mens. 

Onze risicomanagement-training heeft tot doel, een bijdrage te leveren aan ‘werkend risicomanagement’ en richt zich op twee kennisniveaus: 

  1. van basale risicomanagement theorie en praktijk, 
  2. naar verdieping van kennis en vaardigheden t.b.v. het organiseren en faciliteren van risicomanagement in de praktijk.
Training - Toegepast Risicomanagement - Cratos Consulting

In het kort

Duur: 2 dagen

Locatie: Incompany of op 1 van onze werklocaties in Groningen, Den Haag of Bilthoven

Doelgroep: Projectmanagers, programma
managers en/of (deel)projectleiders, risicomanagers of manager projectbeheersing

Onderdelen

Omschrijving

In alle gevallen wordt de theorie uitgebreid gekoppeld aan de praktijkervaring van onze consultants, alsook de praktijkcases van onze deelnemers. Training kan bestaan uit individuele of team-coaching op de werkplek, als ook plenaire training-sessies of workshops. 

Dag 1:

We wisselen theorie, oefeningen en discussies met elkaar af. Gedurende de dag is er veel ruimte voor reflectie op de theorie en vertaling naar de praktijk. Ook werken we regelmatig in kleinere groepen. En natuurlijk krijg je de gelegenheid om over je eigen project(en) van gedachten te wisselen.

Dag 2:

Onze trainers werken zelf als adviseur en passen risicomanagement in de praktijk toe. We kunnen daarom flexibel met het programma omgaan om goed aan te sluiten bij de leerbehoefte van de deelnemers.

"Iedereen heeft het over houding en gedrag, maar jullie gaan echt een stap verder."

Gemeente Den Bosch

Na afloop van de training

Heb je inzicht in hoe je risicomanagement kan toepassen in projecten, programma's en organisaties. Daarbij heb je de benodigde tools en vaardigheden aangereikt gekregen voor het faciliteren van het risicomanagement proces en toepassing in de praktijk. En dàt vanuit een duidelijke visie, doelstelling of ambitie van jou, je team of organisatie. Je haalt het maximale uit je eigen talent en helpt je teamleden dit ook te doen, met behulp van het bespreken en beheersen van onzekerheden.

Ben jij klaar voor de start? Meld je dan nu aan!

 

Neem contact op met één van onze mensen