Home / Training / Risicogestuurd Projectmanagement

Risicogestuurd Projectmanagement

Een ontwikkeltraject voor projectmanagers

In de dagelijkse praktijk zien wij dat projecten omvangrijker en complexer worden, de doorlooptijd en terugverdientijd steeds korter moet, de omgeving steeds meer invloed heeft op het unieke resultaat en dat wetgeving en milieueisen strikter worden.

In een project moet men met steeds meer elementen en stakeholders rekening houden. Kortom: de omgeving van een project is in de tijd veel onvoorspelbaarder geworden. Het is niet langer mogelijk om projecten te beheersen op basis van een vooraf opgesteld plan van aanpak.

Complexiteit vraagt om een nieuwe aanpak

De vroege projectfasen vragen om een meer Agile-achtige aanpak. De latere fasen daarentegen vergen vaak een meer traditionele projectmanagement benadering. De moderne projectmanager moet beschikken over de juiste competenties en gedrag om het hele krachtenveld rond een project te managen: omgeving, organisatie, mensen, resultaat en belangen. Om als projectmanager de juiste competenties en gedrag te ontwikkelen zijn 2 zaken belangrijk:

  1. Persoonlijke effectiviteit: (persoonlijk) leiderschap, communicatie, samenwerken, zelfreflectie en zaken bespreekbaar maken.
  2. Risicogestuurd denken en handelen: bewust zijn van onzekerheden en het belang van de beheersing ervan, waarbij men open communiceert, elkaar aanspreekt en met elkaar eenduidige afspraken maakt over de beheersing en de eigen acties hierin.
  3. Inhoudelijke (basis)kennis van projectmatig werken en. projectmanagement.

Wij noemen dit: ‘Risicogestuurd Projectmanagement®’ (RPM®)

Training - Risicogestuurd Projectmanagement - 5 domeinen van bekwaamheden - Cratos Consulting

In het kort

Duur: 3 blokken verdeeld over
3 tot 6 maanden

Locatie: Incompany

Doelgroep: Projectmanagers, programma
managers en/of (deel)projectleiders

Onderdelen

Blok 1 - nulmeting & groepsessie

0-meting: Competenties deelnemers
Er wordt een 0-meting uitgevoerd op basis van vooraf gedefinieerde competenties, opgebouwd uit persoonlijkheidskenmerken, zodat elke deelnemer wordt gespiegeld op hun persoonlijke ontwikkeling ten opzichte van deze 0-meting.

Groepsessie | Kick-off (1dagdeel)
Bewust worden: Waarom dit programma? Hoe pakken wij het aan en wat willen wij bereiken
Inspireren: Wat is projectmatig werken en wat levert het op?
Beleven: Bewust worden wat projectmatig werken inhoudt en waar de deelnemers staan in hun volwassenheid in het projectmatig werken.

Blok 2 - Persoonlijke effectiviteit

Persoonlijke effectiviteit
Dit blok bestaat uit 4 groepsessies van elk 2 uur. In elke groepssessie wordt met de groep vastgesteld: Hoe werk je samen binnen een project en welk gedrag hoort hierbij?

In de sessies krijgen de deelnemes inzicht in het eigen reactief gedrag, inzicht in het toepassen van proactief gedrag, waarna het geleerde gekoppeld wordt aan de dagelijkse praktijk

Blok 3 -

Projectmanagement
In 8 dagdelen worden de deelnemers getraind in de ‘harde’ aspecten van Risicogestuurd Projectmanagement®, waarin de projectaanpak van jouw organisatie de rode draad is.

In dit blok komen onder meer de volgende aspecten naar voren:

  • 5 domeinen van bekwaamheden (organisatie, resultaat, mensen, omgeving & belang) incl. de rol van de projectmanager in het geheel;
  • De impact van besluitvorming op kwaliteit, tijd en geld;
  • Een project opdelen in logische samenhangende onderdelen (Work Breakdown Structure (WBS));
  • Wat zijn risico’s/kansen en hoe beheers je deze in een project;
  • De projectmanager als regisseur.

"De ontwikkeling van het bewustzijn van je eigen houding en gedrag, maar ook of deze positief of negatief bijdraagt aan de onderlinge samenwerking en teamvorming, levert ons betere en leukere projecten op."

Managementteamlid elektrotechnische aannemer

Na afloop van het programma

Heb je zelfkennis en een duidelijke visie voor de toekomst van je team en organisatie. Met de ontwikkeling van coachende, strategische en samenwerkende vaardigheden kun je schakelen tussen verschillende stijlen. Je haalt het maximale uit je eigen talent en helpt je team dit ook te doen, met behulp van het bespreken en beheersen van onzekerheden.

Ben jij klaar voor de start? Meld je dan nu aan!

Neem contact op met één van onze mensen

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier