Klimaatadaptatie

Samen realiseren wij klimaatadaptatie

Klimaatverandering zorgt voor steeds groter wordende problemen. Het weer wordt extremer: hoge waterafvoeren met kans op wateroverlast of overstromingen, en langere periodes van hitte en droogte, waardoor problemen ontstaan in de (zoet-) waterbeschikbaarheid. Klimaatverandering heeft grote gevolgen voor de gezondheid, de veiligheid en de economie van Nederland.

Wij moeten onze bebouwde en landelijke gebieden klimaatbestendig en waterrobuust inrichten. Dit noemen wij: klimaatadaptatie. Om dit te bewerkstelligen zijn fundamentele veranderingen nodig in de wijze waarop wij omgaan met het water. Deze fundamentele veranderingen worden ‘Transities’ genoemd.

Het klinkt simpel, maar de praktijk is weerbarstig. Dit soort transities zijn wel te sturen, maar nooit volledig te beheersen. Het vraagt om actieve betrokkenheid van verschillende stakeholders: overheden, bedrijfsleven, universiteiten, adviesbureaus, maatschappelijke organisaties en burgers. Een sturingsaanpak is nodig die uitgaat van sturen door beïnvloeden, aanpassen en bijsturen in plaats van volledig proberen te beheersen. Centraal in de aanpak staat samenwerken, hoofd- van bijzaken scheiden gecombineerd met het zoeken naar en leren over oplossingen voor de klimaatadaptatie.

Grip voor de Waterschappen op de klimaatadaptatie - Cratos Consulting

Juiste structuur en besturing, om grip te te houden bij het realiseren van de ambities

Het samen realiseren van klimaatadaptatie vergt specifieke kennis en vaardigheden. Cratos Consulting heeft deze in huis. Wij weten het (uitvoerings-)programma of project de juiste structuur en besturing te geven, om grip te te houden bij het realiseren van de ambities. Wij helpen jou bij het begeleiden van het proces, in samenwerking met betrokken stakeholders. Tegelijkertijd waken wij voor tunnelvisies die te snel inzoomen op een specifieke oplossing.

Wij creëren voor jou een omgeving die nodig is om oplossingen van de toekomst te ontwikkelen en te realiseren. Vanuit onze praktijkervaring hebben we een denkkader gebouwd op 5 pijlers die nodig zijn om de transitieopgave te realiseren en daarmee bij te dragen aan klimaatadaptatie.

Cratos Consulting heeft een bewezen trackrecord in het werken aan klimaatadaptatie. Onze adviseurs hebben jarenlange kennis en ervaring in het werken aan een duurzame leefomgeving. Samen met jou versnellen we de klimaatadaptatie. Wij maken jouw ambities werkelijkheid!

5 pijlers die nodig zijn om de transitieopgave te realiseren

Succesverhalen uit de praktijk

Hoogwatergeul Veessen-Wapenveld - Cratos Consulting2

Meer ruimte voor rivier de IJssel

Waterschap Vallei en Veluwe werkt aan een duurzame wereld van morgen. Het waterschap is verantwoordelijk voor veilige dijken, gezuiverd afvalwater, schoon en voldoende water in sloten, beken en kanalen. Dat doen ze voor 1,1 miljoen mensen die wonen in het gebied verspreid over 37 gemeenten. Wij werken in de provincies  Utrecht en Gelderland. Ons werkgebied ligt tussen de IJssel, Nederrijn, Utrechtse Heuvelrug en de Randmeren.

Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek

Het stuwensemble Nederrijn en Lek bestaat uit 3 stuwcomplexen: bij Driel, Amerongen en Hagestein. Met het stuwensemble reguleert Rijkswaterstaat de waterstand in de Nederrijn en Lek en in de IJssel. De stuwen zijn al 50 jaar in gebruik. Daarom waren ze toe aan een grondige renovatie. Rijkswaterstaat verving onder andere de vizierschuiven; een bijzonder onderdeel van de renovatie.

Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek - Cratos Consulting

Uitdagingen in een snel veranderende wereld

Succesvol in projecten samenwerken

...en doelstellingen behalen?

Lees meer »

Inzicht in stuurinformatie

...en datagedreven besluiten nemen?

Lees meer »

Snel inspelen op veranderingen

...en toekomstbestendig organiseren?

Lees meer »

Doelstellingen en toprisico’s bewaken

...en inzicht in trends om te sturen

Lees meer »