Duurzame leefomgeving

Samenwerken aan de wereld van morgen

De wereld van morgen ziet er anders uit dan de wereld van vandaag. Onder invloed van onder meer de energietransitie, klimaatadaptatie, de verstedelijkingsopgave en duurzame mobiliteit, verandert de wereld structureel en radicaal. Zulke ingrijpende veranderingen in onze leefomgeving, oftewel transities, vragen om sturing, samenwerking en visie, in een context waarin de rolverdeling tussen overheden onderling en met de samenleving ook verandert.

Nieuwe sturingsmodellen zijn nodig, die gebaseerd zijn op beïnvloeden, aanpassen en bijsturen.
Nieuwe samenwerkingsmodellen zijn nodig, die gebaseerd zijn op een gelijkwaardige risicoverdeling en op het maximaal benutten van de kwaliteiten van zowel publieke als private partijen. Dit vraagt om andere vormen van leiderschap en gezamenlijk draagvlak.

Grip voor de Waterschappen op de klimaatadaptatie - Cratos Consulting

Projectmatig werken aan een veilige en gezonde leefomgeving

Met onze expertise op het gebied van projectmatig werken en ons gevoel voor de dynamiek van samenwerken helpen wij onze opdrachtgevers om dagelijks samen te werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving.

Wij helpen onze opdrachtgevers bij het verkrijgen van focus op het gezamenlijk creëren van waarde (doelen/ambities), hoe ruimte te bieden voor innovatie en tegelijkertijd vraaggestuurd te werken. Wij helpen bij de inrichting, implementatie en executie van de besturing van het geheel van projecten, programma’s en agile-trajecten (Project Portfolio Management).

En wij bieden inzicht en handelingsperspectief en leveren daarmee een directe bijdrage aan het oplossen van belangrijke maatschappelijk opgaven binnen de duurzame leefomgeving, als: energietransitie en klimaatadaptatie.

Succesverhalen uit de praktijk

Succesverhaal Gemeente Amsterdam - Cratos Consulting

Formulering inkoopstrategie voor een
duurzame Gemeente Amsterdam

In samenwerking met het interne projectteam is een inkoopstrategie geformuleerd om adviseurs op het gebied van duurzaamheid aan de gemeente te verbinden.

In het kader van een verduurzamingsprogramma van particulier vastgoed, voorzien deze adviseurs de VvE’s binnen Amsterdam van advies op het gebied van gebouwgebonden verduurzaming (zoals zonnepanelen, isolatie en warmte/koude systemen).

Uniforme procesbeheersing voor gebiedscontracten
Noord-en Zuid-Holland

BAM Infra en Krinkels, toonaangevende spelers op het gebied van aanleg en onderhoud van respectievelijk wegen en groenvoorzieningen, hebben de handen ineengeslagen in een Combinatie voor de uitvoering van het dagelijks beheer en onderhoud van de gebieden Midden-Noord en Zuid-Kennemerland-IJmond. BAM Infra en Krinkels richten zich hiermee op het onderhoud van de weginfrastructuur, civieltechnische kunstwerken, groenzones, technische installaties en gebouwen en terreinen.

Gebiedscontracten Noord-Holland BAM Infra en Krinkels Cratos Consulting

Uitdagingen in een snel veranderende wereld

Succesvol in projecten samenwerken

...en doelstellingen behalen?

Lees meer »

Inzicht in stuurinformatie

...en datagedreven besluiten nemen?

Lees meer »

Snel inspelen op veranderingen

...en toekomstbestendig organiseren?

Lees meer »

Doelstellingen en toprisico’s bewaken

...en inzicht in trends om te sturen

Lees meer »