“Succes is altijd afhankelijk van een nauwkeurige voorbereiding en zonder die voorbereiding is falen een feit” (Confucius, 551 v. Chr. – 479 v. Chr.)

Iedere organisatie, afdeling of team heeft doelstellingen die zij willen behalen. Zowel doelstellingen voor de korte als voor de langere termijn. Hierbij is het belangrijk om de factoren te analyseren en evalueren die van invloed zijn op de doelstellingen. Een integrale benadering is hierbij essentieel. Op die wijze kan je tijdig inspelen op veranderingen en de aanpak aanpassen. Een flexibele opstelling en tussentijdse evaluatie zorgt voor verhoogd risicobewustzijn, het verkleinen van risico’s en vergoten van de haalbaarheid van de doelstelling.

Volg Thijs van Rooden op LinkedIn