Wanneer je spreekt over integrale beheersing dan zijn inkoop- en contractmanagement daar onlosmakelijk een onderdeel van. Niet losstaand, maar juist in verbinding met elkaar.
Inkoop- en contractmanagement gaat over het beheersen van leveranciersrisico’s, maar vooral ook over het laten creëren van meerwaarde door leveranciers. Daar zitten wat mij betreft de kansen voor een organisatie. Het is mijn overtuiging en ervaring dat je met behulp van je leveranciers, de business optimaal kan laten presteren.
De business helpen om tot de kern van de behoefte te komen, op de juiste wijze de markt daarbij betrekken en als sluitstuk een volwassen en zakelijk relatie onderhouden om overeengekomen resultaten te verzilveren. Daar draait het om!

Volg Diederik Biesboer op LinkedIn