Home / Stakeholdermanagement

Doelen realiseren met meerdere belangen

Wanneer je met meerdere belanghebbenden te maken krijgt zoals bij een complex project of een verandertraject kun je de focus eenvoudig verliezen.

Gevolg: projecten vertragen, doelstellingen worden niet gehaald en er ontstaat wrijving tussen stakeholders en het team.

Wat is stakeholdermanagement?

In de basis gaat stakeholdermanagement over het in beeld brengen van je stakeholders en het managen van verwachtingen. Dit moet inzicht geven in het krachtenveld en er met name voor zorgen, dat de eigen projectdoelstellingen vlot en zonder al te veel strubbelingen gerealiseerd kunnen worden.

Onze visie van Stakeholdermanagement is vertaald naar 5 eenvoudige stappen. Het gaat vooral over het samenbrengen van partijen en het creëren van inzicht in elkaars belangen. Vanuit dit inzicht kan strategie bepaald en samenhang gecreëerd worden. Zowel tussen het eigen resultaat als de belangen die interne en externe stakeholders raken. Zo ga je de ‘echte’ samenwerking aan die goede energie genereert en bijdraagt aan het realiseren van het succes!

Management van Doelstelling - stakeholdermanagement - Cratos Consulting

Waarom en wanneer stakeholdermanagement?

Moet je als Opdrachtgever een programma of project gaan definiëren en in de markt zetten? Of sta je juist als (interne of externe) Opdrachtnemer aan de lat om die opgave te realiseren?

Dan ligt de grootste uitdaging bij de context waarin je die opgave hebt te realiseren. Een context die volop in beweging is en waarin je met veel partijen hebt te maken... én hun belangen! Deze aspecten kunnen de focus en voortgang in het project behoorlijk verstoren.

Heb jij met meerdere stakeholders te maken en herken jij jezelf in onderstaande situaties?

  • Heb je met veel belangen te maken in jouw programma of project?
  • Hebben veel partijen een rol in jouw opgave?
  • Ervaar je druk vanuit de interne organisatie, medewerkers, cultuur?
  • Of is juist de externe omgeving volop in beweging? (bijvoorbeeld door economische, maatschappelijke, klimatologische en politieke ontwikkelingen, collega-overheden, bewoners, organisaties)

Samenwerken is cruciaal

We hebben het over mensen en organisaties die invloed en/of belang kunnen uitoefenen op jouw werk. Allemaal hebben ze hun eigen rol en context, en ook hun eigen doelstellingen en ambities. En niet te vergeten, dat tussen de partijen onderling ook nog spanningen kunnen spelen.  Ze kunnen helpen in het proces, maar kunnen het ook behoorlijk frustreren. Kortom, ze kunnen het slagen van jouw project behoorlijk beïnvloeden.

Maar...doelen realiseren doe je niet alleen, doelen realiseer je samen! Dus samenwerking aangaan en samenhang creëren, dat is het devies!

Stakeholdermanagement helpt je om je project op orde te brengen, belanghebbenden in lijn te brengen met het projectdoel en hun rol hierin. Samenwerken is cruciaal: tussen individuen, teams en organisaties. Partijen binnen en buiten de eigen organisatie, ieder heeft een rol! Dat vraagt focus op het gezamenlijke succes.

Een voorbeeld uit de praktijk

Een opdrachtnemer uit de GWW sector schakelde onze expertise in om de samenwerking met zijn opdrachtgever te verbeteren. 

Om de basis te leggen voor die samenwerking, zijn beide partijen gestart met het definiëren van hun gezamenlijke doelstelling. Want ondanks dat ieder een eigen opgave heeft, is er ook een gedeeld belang. 

Vervolgens hebben beide partijen elkaar inzicht gegeven in de opgave, welke factoren en partijen daar een rol in spelen en waar de zorgpunten liggen. Het werd de basis voor een succesvolle samenwerking!

De gesprekken werden met vaste regelmaat gevoerd, zorgpunten of hulpvragen werden vroegtijdig geïdentificeerd en besproken. Kritische vragen werden gesteld en er werd actief ingezet op het genereren van oplossingen. De gezamenlijke doelstellingen bleven centraal, met respect voor ieders belangen.

"Cratos Consulting heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het neerzetten van het project risicomanagement in de Offshore Wind. Daarbij hebben ze met grote passie mensen enthousiast gemaakt voor, en meegekregen met, het risicomanagement en dat is een prestatie op zichzelf."

Nico Cats ( Van Oord - Coördinator Offshore & Offshore Wind, Department Planning, Risk & Process management )

Een integrale aanpak voor succes

De realisatie van een project en/of organisatorische verandering wordt veelal belegd bij een specifiek team. Als team heb je de vraag te realiseren in een bepaalde context (zie ook Risicomanagement ISO 31000). Context die door de interne stakeholders en hun belangen en cultuur wordt beïnvloed.
Ook de externe stakeholders beïnvloeden de context met hun belangen en recente ontwikkelingen op maatschappelijke, klimatologische, politieke en economische schaal.

Kortom, de omgeving rondom het project is volop in beweging.

Dat vraagt om een integrale aanpak die samenhang creëert tussen doelstellingen van interne en externe stakeholders. Met dit inzicht kan de context beter in kaart worden gebracht, evenals de onzekerheden (risico's) die het behalen ervan kunnen beïnvloeden. Breng daarbij de kwaliteiten van je organisatie in beeld en zet in op de succesfactor mens in de gehele opgave. Zo ben je daadwerkelijk op weg naar succes!

Meer informatie?

Wil je ook samenwerken met alle stakeholders en successen behalen? Daniela vertelt je graag meer over alle mogelijkheden voor jouw (project)organisatie.