Slider

Rijkswaterstaat

Ministerie I&M - Rijkswaterstaat

Deltaprogramma Rivieren

 

Deltaprogramma Rivieren

Het Deltaprogramma is een programma van de Nederlandse overheid om het land te beschermen tegen overstromingen als gevolg van de klimaatverandering en te zorgen voor voldoende zoet water. Een van de negen percelen hiervan is Deltaprogramma Rivieren en omvat het bestendig maken van de Rijn, Maas en IJsseldelta tegen een verhoogde afvoer van 18.000 m3/s. Dit is een complex samenspel van technische mogelijkheden, die afhangen van verschillende scenario’s, gewenste veiligheidsniveaus en bestuurlijke voorkeuren.

Geleverd resultaat

 • Implementatie van een pragmatisch werkend risicomanagementsysteem om een betere proces-/projectbeheersing te bereiken in alle fasen van het programma;
 • Risicomanagement geïntegreerd in de bestaande programmaprocessen en de overige procesbeheersingsaspecten, zoals tijdsmanagement, kwaliteitsmanagement, financieel management, etc.
 • Het risicobewustzijn ontwikkelt naar het niveau dat aansluit bij de ambities van het programma om risicomanagement werkend te krijgen;
 • Het geven van een formele en praktische rol van risicomanagement in de bedrijfsvoering van een team dat op programmaniveau werkt en niet gewend is aan risico gestuurd werken.
Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek

 

Renovatie Stuwensemble Nederrijn-Lek

Drie boogstuwen in de Nederrijn en Lek dienen gerenoveerd te worden. Bij deze renovatie worden niet alleen de grote boogstuwen verwijderd en vervangen, maar dient ook rekening gehouden te worden met plotseling stijgend rivierwater. Daarnaast wordt de bediening van de Sluis-stuwcombinaties van lokaal omgebouwd naar centrale bediening.

Geleverd resultaat

 • Risicomanagement op projectniveau ter voorbereiding van de aanbesteding ingericht en gedocumenteerd;
 • Risicodossier integraal onderdeel gemaakt van het projectmanagement, contractvoorbereiding, SSK raming, en PPI planning;
 • Implementatie van het Risicodossier binnen contractmanagement, met name op onderdelen als Vraagspecificatie Eisen, Vraagspecificatie Proces, EMVI-onderdelen, inkoopplan en scope.
 • Uitvoeren van maandelijkse challenge-sessies waarin technische en procesrisico’s in beeld gebracht zijn, en het risicobewustzijn van teamleden werd ontwikkeld;
 • Initiatief om afgesproken beheersmaatregelen intuïtiever te integreren in dagelijkse werkzaamheden, issuelijsten en werkafspraken;
 • Invullen en bijhouden risicoregister conform de RISMAN-methode, in Riskscope.
Vast en variabel onderhoud A-wegenteam Midden Nederland

 

Vast en variabel onderhoud A-wegenteam Midden Nederland

Het A-Wegenteam Midden-Nederland realiseert het jaarlijkse vast- en variabel onderhoud aan de auto(snel)wegen in het beheersgebied Midden Nederland (de provincies Utrecht en Flevoland). Deze jaarlijkse productie kent een sterke blik vanuit de netwerkbeheerder (oftewel de assetmanager die hun klant is). Het doel van het team is: het leveren van maximale beschikbaarheid van het wegennetwerk voor een tevreden klant/weggebruiker/netwerkbeheerder.

Geleverd resultaat

 • Creëren en onderhouden van een effectief en efficiënt risicomanagementproces binnen het team;
 • Ingericht en gedocumenteerd risicomanagementproces;
 • Een ontwikkeld en verbeterd collectief risico-bewustzijn binnen de diverse onderhoudsprojecten die een grote diversiteit aan contractvormen hadden en in verschillende projectfasen zaten;
 • ‘Visual management’ gedefinieerd, ingericht en geïmplementeerd binnen het A-wegenteam voor een betere projectsturing (onder andere projectdashboards)
 • Geoptimaliseerde toepassing van SCB: effectievere risicogestuurde toetsing én verbeterde focus op contractrisicomanagement.
Vast en variabel onderhoud A-Vaarwegenteam Midden Nederland

 

Vast en variabel onderhoud A-Vaarwegenteam Midden Nederland

Het A-Vaarwegenteam Midden-Nederland realiseert het jaarlijkse vast- en variabel onderhoud aan de vaarwegen in het beheersgebied Midden Nederland (de provincies Utrecht en Flevoland). Deze jaarlijkse productie kent een sterke blik vanuit de netwerkbeheerder (oftewel de assetmanager die hun klant is). Het doel van het team is: het leveren van maximale beschikbaarheid van het vaarwegennetwerk voor een tevreden klant/vaarweggebruiker/netwerkbeheerder.

Geleverd resultaat

 • Creëren en onderhouden van een effectief en efficiënt risicomanagementproces binnen het team;
 • Verlagen van het risicoprofiel van het bestaande prestatiecontract;
 • Ontwikkeling van het bewustzijn dat het team effectiever is in beheersing en besturing door te denken vanuit de belangen van stakeholders, ambities en projectdoelstellingen;
 • Nieuw en bruikbaar risicodossier (nieuw) opgezet risicodossier dat integraal onderdeel uitmaakt van de dagelijkse activiteiten van de betrokken teamleden;
 • Een ontwikkeld en verbeterd collectief risico-bewustzijn binnen de diverse onderhoudsprojecten;
 • ‘Visual management’ gedefinieerd, ingericht en geïmplementeerd binnen het A-vaarwegenteam voor een betere projectsturing (onder andere projectdashboards);
 • Input geleverd in de voorbereiding van het nieuwe prestatiecontract vanuit de invalshoek risicomanagement.
Vast en variabel onderhoud A-wegenteam Noord Nederland

 

Vast en variabel onderhoud A-wegenteam Noord Nederland

Het A-Wegenteam Noord-Nederland realiseert het jaarlijkse vast- en variabel onderhoud aan de auto(snel)wegen in het beheersgebied Noord-Nederland (de provincies Groningen, Friesland en Drenthe).
Het areaal betreft naast ca. 500 km rijksauto(snel)wegen ook de installaties van veerinrichtingen van de veerbootverbindingen naar de Waddeneilanden.

Geleverd resultaat

 • Creëren en onderhouden van een effectief en efficiënt risicomanagementproces binnen het team, waarmee bijdrage is geleverd aan het behalen van de risicomanagementdoelstellingen, te weten: beheersen van de projectopdracht, goed lopende risicogestuurde contract- en kwaliteitsbeheersing;
 • Een ontwikkeld en verbeterd collectief risico-bewustzijn binnen de diverse onderhoudsprojecten die een grote diversiteit aan contractvormen hadden en in verschillende projectfasen zaten.
Groot variabel onderhoud B-Vaarwegenteam Noord Nederland

 

Groot variabel onderhoud B-Vaarwegenteam Noord Nederland

Het B-Vaarwegenteam Noord-Nederland is verantwoordelijk voor de groot-onderhoud contracten gericht op ‘herstel/verbetering’ van het droge en natte areaal van Rijkswaterstaat in de regio Noord Nederland (Friesland, Groningen en Drenthe).
Het team is verantwoordelijk voor de voorbereiding, de aanbesteding en de beheersing van deze grootonderhoud contracten en bijkomende contracten. Dit maakt dat het team een sterk multidisciplinair karakter heeft.

Geleverd resultaat

 • Creëren en onderhouden van een effectief en efficiënt risicomanagementproces binnen het team, waarmee bijdrage is geleverd aan het behalen van de risicomanagementdoelstellingen, te weten: beheersen van de projectopdracht, goed lopende risicogestuurde contract- en kwaliteitsbeheersing;
 • Een ontwikkeld en verbeterd collectief risico-bewustzijn binnen de diverse onderhoudsprojecten die een grote diversiteit aan contractvormen hadden en in verschillende projectfasen zaten.