Slider

Rijksvastgoedbedrijf

Inkoopstrategie Rijksvastgoedbedrijf

De afdeling Inkoop en Contractmanagement is verantwoordelijk voor de inkoopstrategie voor de opdrachten van het Rijksvastgoedbedrijf, opstellen van goede specificaties, voor doelmatige en rechtmatige aanbestedingsprocedures en voor goed opdrachtgeverschap.

Geleverd resultaat

  • Inkoopplannen met een vastgestelde projectgebonden inkoopstrategie;
  • Het opstellen van contracten zowel geïntegreerd als traditioneel, onder UAV-gc, UAV, DNR en ARVODI.
  • Het aanbesteden van werken, diensten en leveringen onder de Aanbestedingswet en het ARW.
  • Het inrichten en toepassen van ‘systeem gerichte contractbeheersing’ (SCB).
  • Programma-management van organisatie breed verandertraject tbv strategische doorvertaling van de Marktvisie.
  • Het toepassen van innovatieve inkoop- en aanbestedingsmethodieken voor een duurzaam innovatieprogramma.