Slider

Parnassia Groep

Parnassia Groep

 

De Parnassia Groep is de grootste aanbieder van geestelijke gezondheidszorg (ggz) in Nederland. Voor medicatieverstrekking heeft zij een eigen apotheek. Voor het verbeteren van de effectiviteit en de efficiëntie van het verkrijgen van vergoedingen voor de verstrekte medicatie aan ambulante patiënten en het leggen van de basis voor verdere professionalisering van de bedrijfsvoering van de apotheek moest een openbaar apotheek informatiesysteem (AIS) worden aangeschaft en geïmplementeerd.

John van Rouwendaal in samenwerking met de apotheek, de ICT-afdeling, de inkoopafdeling, control, de zorgadministratie en alle andere betrokkenen een project gestart om een openbaar AIS in te kopen. Na een marktverkenning zijn twee partijen uitgenodigd voor een demonstratie en is vervolgens met een partij een contract en implementatietraject overeengekomen. Vervolgens is het AIS technisch & functioneel ingericht en in productie genomen.

De crux van dit project was het organiseren van de samenwerking tussen alle verschillende partijen, die afzonderlijk en gezamenlijk flink in beweging waren. De focus lag daarom op stapsgewijs toewerken naar een afgebakend doel. Dat is bereikt door zorgvuldige proces- & relatiebewaking.

Na afloop van dit project beschikte de apotheek van de Parnassia Groep over een AIS waarmee ze direct aan de slag kon en klaar is voor de toekomst.