Slider

Gemeente Rotterdam

Architect aan Zet

 

Architect aan Zet

‘Architect aan Zet’ is een pilotproject waarbij het hoofddoel is om inzichtelijk te maken hoe voor kleine projecten een “slimme” en betaalbare methodiek voor private kwaliteitsborging ontwikkeld kan worden. Bedoeling is dat een gekwalificeerd architect de toetsing op o.a. bouwbesluit, bestemmingsplan, welstand en het bouwtoezicht van de gemeente overneemt. Er is dan geen vergunning meer nodig. De gemeente blijft verantwoordelijk voor zaken als wet- en regelgeving, bezwaar en beroep, en handhaving.
Gemeente Rotterdam heeft voor dit risico- en kansentraject gekozen, omdat men al in een vroeg stadium veel onzekerheden zag op een breed scala aan onderwerpen, zoals verzekerbaarheid, aansprakelijkheid, relatie met wetgeving en kwaliteitsborging. Ook zorgde deze grote aantal onderwerpen voor een moeizaam besluitvormingsproces.

Geleverd resultaat

  • Complex besluitvormingsproces gestructureerd en gevisualiseerd met behulp van onze workshop DeepDive®
  • Risicoprofiel opgesteld voor de pilot in afstemming met de betrokken stakeholders, waaronder ministeries I&M en BZK, BNA, Verbond van Verzekeraars, architecten en diverse afdelingen van de gemeente Rotterdam;
  • Ingericht proces voor een effectieve en efficiënte besturing van het programma.
Bouwen op Vertrouwen

 

Bouwen op Vertrouwen

‘Bouwen op Vertrouwen’ is een pilot van de Gemeente Rotterdam om te onderzoeken welke regels men vanuit de gemeente kan loslaten en over kan dragen aan een wijk zelf (Burgerparticipatie – Zelfbeheer). Samen met een groep bewoners uit de wijk ‘Boomgaardshoek’ in Hoogvliet heeft de gemeente Rotterdam onderzocht of regels die nu centraal bij de gemeente liggen, kunnen worden opgepakt door de bewoners van de wijk zelf en zo ja op welke wijze. Een van de onderzoekssporen hierbij was het vinden van een minimaal kader:
“Alleen de noodzakelijke ruimtelijke kaders stellen, meer niet. Ingrediënten: basis veiligheid, – gezondheid en dwingende gebiedsoverstijgende afspraken. De rest: durven loslaten!”

Geleverd resultaat

  • De deelnemers begeleidt in het proces van scepsis naar geloof en vertrouwen. De betrokkenen waren aanvankelijk sceptisch over de bereidheid van de gemeente om los te laten en over de capaciteiten van burgers om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen;
  • Met behulp van onze workshop DeepDive® zijn scenario’s gegenereerd die zicht geven op mogelijke invullingen van burgerparticipatie, met voldoende flexibiliteit richting de uiteindelijke oplossing.
  • Verbinden van een brede groep stakeholders die sterk varieerde van stadsontwikkeling, gebiedscommissie, wijkagent, stadsbeheer tot bewoners van de wijk;
  • Ingericht proces voor een effectieve en efficiënte besturing van het programma.