Slider

Gemeente Enschede

Haalbaarheid verzelfstandiging operationeel organisatie-ondedeel

In samenwerking met Cyber-adviseurs is voor de gemeente Enschede een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd naar de verzelfstandiging van een operationeel organisatieonderdeel. Als onderdeel van het advies is een afwegingskader opgesteld. Op basis daarvan is in kaart gebracht wat marktpartijen kunnen betekenen als insourcende partij voor de overgaande organisatie, als wel wat een overgang betekent voor de regie-voerende organisatie die achterblijft.

Geleverd resultaat

  • Advisering op aanbestedingsrechtelijk vlak; contractafweging, procedure keuze. Advisering over contractafweging en keuze voor een aanbestedingsprocedure aan de hand van organisatie doelstellingen, kritische succesfactoren, en risicobeheersing door inzet van inkoop- en contractmanagementinstrumenten;
  • Het in kaart brengen van de juridische aspecten van een outsourcingstraject.