Over Maarten van Gent

Integrale projectbeheersing is mijn passie. Ik krijg energie als ik in een team een bijdrage kan leveren aan het realiseren van project-, programma of bedrijfsdoelstellingen. Samen met alle disciplines de juiste stuurinformatie aanleveren aan het projectmanagement: dat is wat mij drijft.

Om de juiste informatie aan te leveren is het belangrijk je te kunnen verplaatsen in de verschillende werelden van alle betrokkenen en stakeholders. Mijn kracht ligt in het verbinden van en het luisteren naar mensen om te komen tot de juiste informatie.

Wil je van gedachten wisselen hoe integrale projectbeheersing zo goed mogelijk kan worden ingezet voor het beheersen van je programma of project? Neem dan contact met mij op.

Risicogestuurd Projectmanagement - Training - Cratos Consulting

Dit symboliseert voor mij samenwerken. Gezamenlijk een doel stellen en elkaar helpen en ondersteunen om dit doel te behalen!