Over Francis Prins

Vanuit mijn achtergrond en ervaring als adviseur projectbeheersing zoek ik naar het waarom, de vraag achter de vraag: waar ligt de werkelijke (verander)behoefte van de klant. Integrale projectbeheersing gaat dan ook vooral over afstemmen en samenwerken. Afstemming tussen de projectbeheersingsdisciplines en samenwerking met en binnen het projectteam.

Door met het team van de klant aandachtspunten en risico’s te identificeren en oog te hebben voor rollen en verhoudingen binnen het team, zorgen we voor focus en een gezamenlijk gedragen beeld van de prioriteiten binnen het project of het programma. Dat is een proces, dat voortdurend in beweging is. Ik begeleid en adviseer onze klanten daar graag in.

Risicogestuurd Projectmanagement - Training - Cratos Consulting