Sturen op houding & gedrag

De mens centraal

Wij mobiliseren de energie en de beweging in uw organisatie door de mens in u organisatie bewust te maken van wat het gewenste resultaat, wat hun betrokkenheid is en welke invloed zij hebben. M.a.w.: creëren van eigenaarschap.

Het gesprek

Wij maken houding en gedrag bespreekbaar, zodat de mens bewust meegaat in het beoogde veranderproces c.q. het realiseren van de doelstellingen.

Bewustzijn

Bewustwording creëren die medewerkers aanspreekt om vanuit eigen verantwoordelijkheid te handelen .

Risicogestuurd

Het stimuleren van het risicogestuurd denken en handelen van de mens in de organisatie. Anders gezegd: het slimmer omgaan met onzekerheden om doelstellingen te realiseren.