Aanpak

Afbeelding6

Duidelijkheid scheppen

Duidelijkheid scheppen in de vraag of behoefte en gewenst resultaat
Afbeelding7

Oplossen

De mogelijkheden voor Quick-wins identificeren en concrete toepasbare oplossingsrichtingen samen met u creëren
Afbeelding8

Resultaat behalen

Een bijdrage leveren aan het realiseren van Quick-wins, en/of begeleiding bij de implementatie van oplossingsrichtingen
Onze aanpak

Wij doorlopen met u een traject waarin wij beginnen met het helder en scherp krijgen van de vraag en het gewenste resultaat. Het draait bij Cratos Consulting om de mens binnen uw organisatie. Wij nemen uw mensen mee in het traject van genereren van oplossingsrichtingen. Hiervoor hebben we meerdere tools tot onze beschikking. Deze leiden tot gedragen oplossingsrichtingen binnen uw organisatie. Om u het beoogde resultaat te laten bereiken leveren we een bijdrage tot en met het implementeren van de ‘quick-wins’. De uiteindelijke implementatie is iets wat u zelf doet met uw organisatie. Het is uiteindelijk uw organisatie zelf die een duurzame verandering bewerkstelligt. Uiteraard kunnen wij u ook tijdens deze fase begeleiden.

Onze aanpak leidt tot een Roadmap. Dit is een plan met een oplossingsrichting, bestaande uit ‘quick-wins' en vervolgstappen, om de gewenste veranderingen in uw organisatie op het gebied van risicomanagement, inkoop-/contractmanagement of portfoliomanagement 'morgen' direct op te pakken. Wij starten met een intake om uw vraag scherp te krijgen en de gewenste ambitie helder te kunnen benoemen. Afhankelijk van uw vraag en ambitie maken we onderscheid in een kwalitatieve, kwantitatieve of gecombineerde aanpak. De Roadmap is de start voor de integratie van de gewenste veranderingen in uw organisatie en draagt door middel van verbeterde prestaties op het gebied van integrale beheersing zichtbaar bij aan het realiseren van de organisatiedoelstellingen.

Wilt u op de hoogte blijven, schrijft u zich dan in voor de nieuwsbrief.

Laatste Tweets