Home / Over ons

Waarom wij het anders doen

Elke organisatie wil succesvol veranderingen doorvoeren. Desondanks heeft elke organisatie moeite met het behalen van gewenste doelstellingen. De uitdagingen van deze tijd, zoals: complexe projecten, nieuwe technologieën, klimaatverandering en energietransitie maken dit niet eenvoudiger.  

De behoefte aan integrale sturing is overal aanwezig. Toch komen veel organisatie nog niet verder dan het in gebruik nemen van checklists en het invoeren van allerlei controles. En dat terwijl integrale sturing boven alles toch vooral mensenwerk is.  

 Wij besloten het daarom anders te gaan doen en richtten Cratos Consulting op. 

Een aanpak om samen te excelleren

Cratos Consulting geeft organisaties de kennis en tools die nú nodig zijn om aan te passen in een snel veranderende wereld. Met onze aanpak zetten wij de mensen binnen uw organisatie centraal. Uniek doordat we niet zelf, maar juist jullie mensen helpen om het werkend te krijgen.   

Excelleren vanuit onze visie: Verbind • Doe • Groei. 

verbind

Mensen bewust maken van - en inzicht geven in - de route om de gewenste doelstelling te behalen. Met als gevolg draagvlak en betrokkenheid van mens, organisatie en omgeving.

doe

In een kort cyclisch ritme: samen inrichten, implementeren, leren en bijsturen naar een pragmatische oplossing en een zichtbaar resultaat.

groei

Persoonlijke groei én organisatorische ontwikkeling borgen. Succesvol doelstellingen behalen, nu en in de toekomst.

Groei als individu, team en organisatie

Onze aanpak zet in op de groei als individu, team en organisatie. En daarmee een ontwikkeling in kennis, eigenaarschap en samenwerking tussen alle belanghebbenden. Onze aanpak helpt jou bij de transitie naar een duurzame samenleving!  

Deze aanpak sluit direct aan bij onze Definiëren-Creëren-Doen (DCD-methode®). De DCD-methode® bestaat uit 3 stappen: 

  1. Definiëren & Begrijpen 
  2. Creëren & Leren 
  3. Doen & Ervaren

Onze historie

Cratos-historie-2021

Diensten voor grip op de toekomst

Grip creëren
op de toekomst

Leveranciers aantoonbaar laten bijdragen aan doelstellingen

Ambities waarmaken met projecten

Projecten uitvoeren binnen tijd, geld en kwaliteit

Bouwen aan een toekomstbestendige organisatie

Management op basis van actuele data

Wij beheersen het fysieke domein in deze sectoren

Projecten worden complexer en de risico verdeling verandert. Hoe zorg je ervoor binnen al deze veranderingen voor grip op huidige en toekomstige projecten?

De uitdagingen met het water vragen om duurzame oplossingen waarbij samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise noodzakelijk is.

Hoe zorgt je ervoor dat veranderingen succesvol doorgevoerd in de bedrijfsvoering en de impact op het primaire proces zo beperkt mogelijk is?

De balans tussen risico’s, prestaties en kosten geldt voor assets als geheel.  De horizon voor de klimaatambities 2050 lijken ver te liggen maar moeten vandaag meegenomen worden in de besluitvorming.