TEAM

Robert Louwes

Consultant

Robert
Over

Robert Louwes

De digitale ontwikkelingen zorgen voor legio nieuwe mogelijkheden om integrale beheersing vorm te geven en om integraal te werken. Deze ontwikkelingen maken het mogelijk om de klantwens centraal te stellen en meer gespecificeerd de klantvraag in te vullen. Het bij elkaar brengen en integreren van kwaliteit, planning, risico’s en financiën geeft een sterk fundament om het project te realiseren.

Bij integrale beheersing gaat het niet alleen om het samenstellen van de data. Het verschil wordt gemaakt door deze data te transformeren tot acties en oplossingen. Ik vergelijk integrale beheersing dan ook graag met Continuous Improvement en Lean. Hoe wij als team kwalitatief betere (stuur)informatie kunnen vergaren en daarbij zo efficiënt mogelijk werken. Voor mij is integrale beheersing dan ook het continu bij elkaar brengen van data om vervolgens daadkrachtig acties en oplossingen te ontwikkelen, met oog voor optimalisatie en bovenal effectief en efficiënt werken.

“Teamwork divides the task and multiplies the success”.

Als eenieder zijn of haar kunde en expertise kan benutten in een omgeving waar goed wordt samengewerkt, ontstaat een vanzelfsprekende verdeling van de werkzaamheden met de best mogelijke uitkomst.

Mijn passie voor Energie

Van jongs af aan verwonderde het me al dat Energie altijd en overal voor handen is. Met verbazing keek ik naar de gebouwen die ook ‘s nachts tot leven kwamen en verlicht en warm bleven. Dat met een druk op de knop de lamp in mijn kamer brandde en alles in het stopcontact altijd werkte. Ik vond het magisch!

Ook naarmate ik ouder werd bleef de complexiteit van dit geheel mij boeien. Hoe onze energievoorziening tot stand is gekomen en hoe wij ervoor zorgen dat het een blijvende, duurzame bron is voor de toekomst.

Vanuit deze fascinatie wil ik een bijdrage te leveren aan een betrouwbaar netwerk van energie. Maar wel een die geen belasting legt op onze aarde, en daarmee ook gegarandeerd blijft en echt toekomstbestendig is. Een deel van de ambitie heb ik kunnen verwezenlijken door deel te nemen aan projecten op het gebied van het verminderen van uitstoot in een van de grootste industriële gebieden van Nederland. Waar in de nabije toekomst Co2 wordt afgevangen in plaats van in de lucht wordt uitgestoten. Een ander deel van de ambitie heb ik kunnen waarmaken in een nucleaire omgeving, waar ik veel heb kunnen leren over nuclear power. Maar ik verdiep me graag nog veel meer in de talrijke oplossingen die zich nu en in de toekomst aandienen, waarvan Waterstof er een is die mijn bijzondere belangstelling heeft, en waar ik graag binnen een aantal concrete trajecten zou willen bijdragen.

Binnen de projecten heb ik mij vooral beziggehouden met het nadenken over scenario’s op het gebied van Risicogestuurd Denken en & Handelen. Daarin was een integraliteit en het beschouwen, toepassen en koppelen van informatie uit mijn vakgebieden, risicomanagement en planningsmanagement, de basis. Zo lever ik een bijdrage aan het nemen van besluiten over veilige en verantwoorde keuzes, die het pad plaveien voor dat toekomstbestendige en schone netwerk dat we willen (en gaan!) bereiken.

Deze projecten hebben mij nog verder gemotiveerd om na te denken hoe we een stappen kunnen zetten in het verminderen van uitstoot en afhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Vanuit mijn rol als Themaleider Energie mag ik onze dienstverlening nog verder ontwikkelen om een bijdrage te leveren aan de versnelling van de energietransitie. Binnen Cratos Consulting ben ik niet de enige met die motivatie en kennis. Vandaar dat samen met mij een heel team van collega’s zich buigt over dezelfde vraagstukken, en zich inzet bij onze opdrachtgevers om tot afgewogen keuzes te komen die leiden tot succesvolle projecten in een groener Nederland.

Neem direct contact op met Robert

Scroll naar boven