Home / Over ons / Team / Janro de Bont

Over Janro de Bont

Onze maatschappij wordt steeds complexer, dat geldt ook voor hedendaagse projecten. Er zijn veel meer belangen en behoeften naast het tastbare eindresultaat die behartigd moeten worden tijdens de realisatie van een project. Denk hierbij aan belangen die voortkomen uit de maatschappij, de omgeving, de opdrachtgever, de markt en de interne organisatie. Om deze diverse belangen binnen een multidisciplinair projectteam collectief te identificeren, bespreken, evalueren en uiteindelijk af te wegen met oog op het eindresultaat, dat is integrale beheersing. Integrale beheersing vraagt daarbij om samenwerking, onderling vertrouwen en het delen van informatie, kennis, kansen en risico’s. Kortom, om integrale beheersing te borgen ben je als projectteam continu in dialoog met elkaar, een dialoog dat gaat over kansen en risico’s.

Keuze persoonlijke foto 18

Een gemeenschappelijk doel, een helder plan van aanpak, een collectieve inzet met ieder zijn eigen rol en een gemotiveerd team, dat zijn de ingrediënten voor succes.