Home / Over ons / Team / Daniela Mayan

Over Daniela Mayan

Successen kunnen vieren, wie wil dat niet?! Maar daarvoor moet je als organisatie, als team wel scherp voor ogen hebben wàt dat succes is. Oftewel: voor het behalen van welk doel staan ‘wij’ nu eigenlijk aan de lat?

Daar begint ons gesprek mee. Want met welke verrassingen wil je dan zeker níet geconfronteerd worden? Welke risico’s worden voorzien die het behalen van dat doel kunnen bedreigen? En hoe gaan we daarmee om?
Door dit gesprek met elkaar te blijven voeren en de ontwikkeling door te maken naar daadwerkelijk risicogestuurd samenwerken, levert risicomanagement de grote meerwaarde voor het behalen van iedere doelstelling. Risicomanagement als sleutel tot het vieren van successen? Daar draag ik vanuit mijn expertise vol enthousiasme aan bij!

Keuze persoonlijke foto 2

Deze foto zegt: focus, energie, verbinding (van kennis, ervaring, persoonlijkheden), samenwerking en verantwoordelijkheid voor de eigen rol die ieder daarin heeft... En plezier in de reis zelf!

Mijn passie voor Waterveiligheid

Mijn persoonlijke kernwaarden…(opr)echt, puur, respect en goede energie…dát is waaraan ik toets wat ik doe, waar ik ben en met wie ik ben. Vanuit deze kernwaarden heb ik altijd een diepe verbondenheid gevoeld voor de natuur en geniet ik volop waar water, bossen en bergen samen komen. Zo beleefde ik van jongs af aan veel plezier aan vele wandeltochten in deze setting. En de parallel met het thema Water is snel gemaakt… puur en vol energie! 

Tegelijkertijd word ik altijd gedreven door relevantie: bijdragen aan vraagstukken die ertoe doen, die helpen om het samen (!) beter te doen. Dit resulteert inmiddels in jarenlange inzet op nationale en internationale programma’s en projecten die bijdragen aan waterveiligheid, duurzame energie èn bereikbaarheid, alsook nucleaire veiligheid. Binnen al deze thema’s staat de blik vooruit centraal, evenals de ambitie om impact te maken, samenwerking aan te gaan en effectief om te gaan met de onzekerheden die hiermee gepaard gaan.  

Begeleiden in relevante programma’s en projecten ten aanzien van waterveiligheid is míjn blik vooruit, want… het zwak voor de puurheid èn grootsheid (relevantie) van Water blijft, over alle grenzen heen. Als Themaleider Water binnen Cratos Consulting breng ik deze elementen dan ook met veel energie samen.  Mijn ambitie hierin is om met mijn collega’s een relevante bijdrage te leveren aan een waterveilig Nederland, vanuit de realiteit van klimaatverandering en met de onzekerheden die hiermee gepaard gaan. 

 Wij streven ernaar, om zoveel mogelijk waterveiligheidsprojecten te ondersteunen vanuit inzet op zowel het beoogde resultaat, het proces èn de factor mens, zoals: 

het creëren van focus op doelen en ambities, het snel doorgronden van scenario’s en afwegingen, het maken van voortgang in overzichtelijke stappen, het inspringen op ontwikkelingen (flexibiliteit), het aangaan van samenwerkingen, het komen tot succesvolle besluitvorming en vooral…het (kunnen) tonen van lef in denken en doen. De impact maken we samen! 

Wat klanten over Daniela zeggen:

"Cratos Consulting heeft voor een belangrijk deel bijgedragen aan het neerzetten van het project risicomanagement in de Offshore Wind. Daarbij hebben ze met grote passie mensen enthousiast gemaakt voor, en meegekregen met, het risicomanagement en dat is een prestatie op zichzelf."

Nico Cats ( Van Oord - Coördinator Offshore & Offshore Wind, Department Planning, Risk & Process management )