Team van specialisten

Onze kernwaarden: Puur, Doen, Eenvoud & Plezier. Nog veel belangrijker is, hoe wij met elkaar werken en omgaan. Het maakt niet uit wat jouw achtergrond, kennis of ervaring is. Wij zijn op zoek naar jouw energie, passie en lef.
Ons team bestaat uit een diverse groep gedreven consultants met een passie voor het vak. Wij hebben de ambitie om Cratos Consulting uit te laten groeien tot het beste adviesbureau in onze expertise. Dit bereiken we alleen met de juiste mensen, die alles weten van de sectoren waarin onze opdrachtgevers actief zijn en hen ondersteunen om succesvol te zijn in het realiseren van hun ambities!

 

Help jij mee onze ambitie te bereiken?

Directie

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier

Stimuleer mensen om anders te denken en anders te doen. Dat leidt tot creativiteit, verandering en uiteindelijk tot succes.

Volledig profiel »

Partner & Senior adviseur Integrale beheersing

Simon Dijkshoorn

Mijn passie is integrale beheersing! Met een 'data driven' en resultaatgerichte focus breng ik organisaties in beweging om processen en projecten te optimaliseren.

Volledig profiel »

Partner & Senior adviseur Inkoop -en contractmanagement

Diederik Biesboer

Een organisatie helpen om tot de kern van de inkoopbehoefte te komen, op de juiste wijze de markt daarbij betrekken en als sluitstuk een volwassen en zakelijk relatie onderhouden om overeengekomen resultaten te verzilveren. Daar draait het voor mij om!

Volledig profiel »

Team van Cratos

Senior adviseur Risico & Datamanagement

Wichard Hulsbergen

Mijn specialiteit is om in een complexe omgeving doelstellingen, onzekerheden en stuurinformatie in kaart te brengen. Het menselijke aspect speelt hierbij een centrale rol en  daarbij is mijn enthousiasme is aanstekelijk.

Volledig profiel »

Office manager

Laurine Büttner-Cornelissen

Als Office Manager binnen Cratos Consulting verricht ik o.a. administratieve en organisatorische werkzaamheden om de zaken op kantoor efficiënt en soepel te laten verlopen. Door de diversiteit aan werkzaamheden maakt het dat het werk elke dag weer anders is. Samen met mijn collega’s streef ik ernaar om de vastgestelde doelen van Cratos Consulting te realiseren!

Volledig profiel »

Expertise leider Risicomanagement

Daniela Mayan

Vanuit mijn rol als expertiseleider risicomanagement, adviseur en trainer, begeleid ik organisaties, teams, individuele teamleden in het behalen van succes!

Dit is de focus die koers bepaalt, in een samenwerking die staat voor verbinding vanuit oprecht interesse en met goede energie.

Volledig profiel »

Adviseur Integrale Beheersing

Corneille Moison

Alle aspecten van integrale beheersing hebben een raakvlak met financiën. Planning, scope, risico’s, noem maar op. Juist vanwege de vele raakvlakken is het zaak om zo eenvoudig mogelijk tot de kern te komen.

Volledig profiel »

Business Consultant

Jessica Otto

Vanuit mijn achtergrond binnen sales, tendermanagement en projectmanagement ben ik een verbinder van organisaties en mensen, en richt ik me op het vinden van de juiste oplossing. Mijn drijfveer ligt op het verbeteren van samenwerking en het vinden van de juiste weg naar succes, zowel voor organisaties als voor de individu. Dit is dan ook mijn streven in alles wat ik doe en wat me iedere dag weer energie en plezier in mijn werk geeft.

Volledig profiel »

Adviseur Integrale Beheersing

Hette van der Zwaag

Ondernemen is ook wel risico’s durven nemen! Voor mij is integrale projectbeheersing meer dan alleen lijstjes bijwerken. Het moet de juiste (stuur)informatie opleveren zodat ‘het management’ de juiste beslissingen neemt om de doelstelling(en) te halen.

Volledig profiel »

Expertiseleider Integrale Beheersing

Bart Kroese

Samen met de organisatie breng ik in beeld waar we staan en maak ik het pad naar het realiseren van ambities inzichtelijk. Het geeft mij veel voldoening om van chaos of complexe situaties overzichtelijke sturingsinformatie te generen zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Risicomanagement als hulpmiddel naar succes!

Volledig profiel »

Senior adviseur Projectmanagement

Gert Groenewegen

Mijn passie is om mensen te laten omdenken. Binnen dat wat betamelijk is, is alles mogelijk. Het is in elkaar gezet, dus kan het ook weer uit elkaar. Alles kan, alles is mogelijk. Het met elkaar verzinnen van creatieve oplossingen en dat uitwerken, daar word ik enorm enthousiast van!

Volledig profiel »

Adviseur Risicomanagement

Janro de Bont

“Risk surrounds and envelopes us. Without understanding it, we risk everything, and without capitalising on it we gain nothing” (Glyniss M. Breakwell). Mijn kracht ligt in het verbinden van de juiste mensen met de juiste kennis, opdat zij gezamenlijk de project gerelateerde kansen en risico’s optimaal kunnen benutten en beheersen met een focus op het beoogde eindresultaat.

Volledig profiel »

Marketing & Sales

Jolande Huizinga

Met mijn achtergrond in de internationale hotellerie, zet ik mijn ervaring in bij Cratos Consulting om de commerciële afdeling verder te professionaliseren. Ik ben energiek en pragmatisch en in een dynamische omgeving kom ik goed tot mijn recht. Hierdoor blijf ikzelf & mijn omgeving in ontwikkeling en speel ik graag in op de veranderingen om tot mooie en succesvolle dingen te komen.

Volledig profiel »

Adviseur Integrale Beheersing

Peter Braun

Mijn naam is Peter Braun. Meedenker, aanjager, positief, realist, netwerker, bruggenbouwer en zo nog een paar dingen. In mijn optiek is alles mensenwerk! Met oog voor de driehoek mens, proces en resultaat zie ik, met mijn ervaring en achtergrond in projectmanagement, bedrijfsvoering en coaching, binnen organisaties en projecten snel waar ‘m de schoen wringt.
 

Volledig profiel »

Adviseur integrale beheersing

Robert Louwes

Samen met de klant de vraag specificeren waar behoefte aan is en vervolgens deze behoefte vormgeven binnen integrale beheersing. De vormgeving ontstaat door kennisdeling, samenwerken, het inzetten van de juiste hulpmiddelen en dataverzameling met aandacht voor continue ontwikkeling. Dit om te allen tijde de juiste informatie beschikbaar te hebben en daarmee aan de klantvraag te voldoen.

Volledig profiel »

Adviseur integrale beheersing

Art Voskamp

Onbegrensde creativiteit weten te beheersen, de juiste dingen doen, het evenwicht vinden tussen orde en chaos binnen uitdagende ondernemingen én samenwerken met gedreven mensen is voor mij de kern van succesvol ondernemen. Combineer dit met een hart voor de mensen om je heen en de organisatie overstijgt bedrijfsvoering in nauwe zin van het woord tot een zinvolle invulling in de brede zin van het woord.

Volledig profiel »

Adviseur integrale beheersing

Joost de Baan

Door overzicht te houden over de verschillende projectbeheersingsaspecten, en deze op elkaars raakvlak af te stemmen, draag ik graag bij aan een integraal beheerst project.

Ik werk hierin graag als één team om samen het gestelde doel te behalen.

Volledig profiel »

Senior adviseur Projectmanagement

Jan van Egmond

Ik ben gegrepen door de adembenemende eenvoud waarmee projectorganisaties de slagingskans, betrouwbaarheid en efficiëntie van hun projecten kunnen verbeteren. Dit reflecteert een nieuw bewustzijn dat projectmanagement en projectorganisaties wereldwijd kan verbeteren. Dit te delen met klanten, collega’s en vakgenoten is mijn missie.

Volledig profiel »

Adviseur integrale beheersing

Bo Rijpkema

Het blijven zoeken naar continue verbetering binnen complexe vraagstukken geeft mij energie. Door dit resultaatgericht samen met de klant aan te pakken, ontstaan leerzame en doeltreffende ervaringen die het verschil kunnen maken.  

Volledig profiel »

Adviseur integrale beheersing

Nicky Koek

Ieder persoon is uniek met eigen sterkte en zwaktepunten, visies en ervaringen. De kunst is iedereen te laten doen wat ze goed kunnen en energie van krijgen! Dat maakt een team een sterk team. There is no I in team!

Volledig profiel »

Senior Adviseur integrale beheersing

Mark Overbeek

Met mijn kennis van procesmanagement kijk ik graag naar het geheel en de details daarin. Op het gebied van integrale projectbeheersing pas ik procesmanagement graag toe om met het projectteam inzicht te creëren in de risico's en raakvlakken in het uit te voeren werk. Hierdoor kan het projectteam op korte, midden en lange termijn de juiste acties op de juiste momenten nemen. Dat geeft mij werkplezier. 

Volledig profiel »

Adviseur integrale beheersing

Antoinette Faber

Als bestuurskundige, verbinder en netwerker hecht ik belang aan het oplossen van vraagstukken. Dit doe ik door het vinden van gemeenschappelijke waarden, het leggen van verbanden en het betrekken van alle belanghebbenden. 

Volledig profiel »

Versterk ons team!

Onze kernwaarden: Puur, Doen, Eenvoud & Plezier. Nog veel belangrijker is, hoe wij met elkaar werken en omgaan. Het maakt niet uit wat jouw achtergrond, kennis of ervaring is. Wij zijn op zoek naar jouw energie, passie en lef.

 

Help jij mee onze ambitie te bereiken?