Home / Over ons / Aanpak

Onze aanpak voor verandering

Samen naar een duurzame leefomgeving

Toewerken naar een duurzame leefomgeving is niet zomaar gedaan. Het heeft effect op hoe we naar de wereld kijken. Ons perspectief bij duurzame vraagstukken binnen de inrichting van de leefomgeving zijn essentieel. 

Met onze professionals én opdrachtgevers hebben wij de afgelopen 13 jaar een unieke aanpak ontwikkeld; RDH (Risicogestuurd Denken en Handelen).

Onze consultants gebruiken RDH als ‘ontwikkeltraject’ gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen binnen de organisatie. Het bewust omgaan met onzekerheden, risico's, verwachtingen en interne & externe ontwikkelingen en ieder zijn of haar eigen rol daarbij. Bewuste besluitvorming, eigenaarschap en het handelen van mensen zijn essentieel om tot een passende oplossing/resultaat te komen.

Complexe vraagstukken worden vanuit alle perspectieven bekeken. Het bewust omgaan met onzekerheden en de eigen rol daarbij. RDH gaat over een mindset en hangt nauw samen met de cultuur en managementstijl van een organisatie en/of het project.

Mens-Proces-Resultaat - Cratos Consulting - Advies

Verbind - Doe - Groei

 

In onze opdrachten maken wij gebruik van een stapsgewijze aanpak: Verbind - Doe - Groei. De mens staat centraal binnen de methodiek door ambities steeds vanuit menselijke behoeften te definiëren en daarmee de ruimte te bieden om op de nieuwste inzichten/ideeën voort te bouwen. Deze aanpak bestaat uit:

1.

Verbind

Mensen bewust maken van - en inzicht geven in - de route om de gewenste doelstelling te behalen. Met als gevolg draagvlak en betrokkenheid van mens, organisatie en omgeving.

2.

Doe

In een kort cyclisch ritme: samen inrichten, implementeren, leren en bijsturen naar een pragmatische oplossing en een zichtbaar resultaat.

3.

Groei

Persoonlijke groei én organisatorische ontwikkeling borgen. Succesvol doelstellingen behalen, nu en in de toekomst.

Deze opdrachtgevers gingen je voor

Opdrachtgevers voor advies voor een succesvolle transitie in een snel veranderende wereld