Home / Over ons / Aanpak

Onze aanpak voor verandering

Samen naar een duurzame leefomgeving

Toewerken naar een duurzame leefomgeving is niet zomaar gedaan. Het heeft effect op hoe we naar de wereld kijken. Ons perspectief bij duurzame vraagstukken binnen de inrichting van de leefomgeving zijn essentieel.

Met onze professionals én opdrachtgevers hebben wij de afgelopen 13 jaar een unieke aanpak ontwikkeld; RDH (Risicogestuurd Denken en Handelen).

Onze consultants gebruiken RDH als ‘ontwikkeltraject’ gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen binnen de organisatie. Het bewust omgaan met onzekerheden, risico's, verwachtingen en interne & externe ontwikkelingen en ieder zijn of haar eigen rol daarbij. Bewuste besluitvorming, eigenaarschap en het handelen van mensen zijn essentieel om tot een passende oplossing/resultaat te komen.

Complexe vraagstukken worden vanuit alle perspectieven bekeken. Het bewust omgaan met onzekerheden en de eigen rol daarbij. RDH gaat over een mindset en hangt nauw samen met de cultuur en managementstijl van een organisatie en/of het project.

 

Mens-Proces-Resultaat - Cratos Consulting - Advies

Risicogestuurd Denken en Handelen®​ - Wat levert het op?​

RDH is gebaseerd op onze visie waarmee we de organisatie van onze klanten inzicht en handvaten geven om Mens, Proces en Resultaat in balans te brengen. Deze werkwijze van Risicogestuurd Denken en Handelen verbetert de communicatie tussen mensen en de integraliteit van informatie (en werkprocessen), binnen projecten/programma’s, afdelingen of organisaties. Dit levert de volgende verbeteringen op

  • Communicatie verbeteren tussen mensen​
  • Bewustzijn creëren over wat ieders bijdrage en verantwoordelijkheid is t.a.v. het eindresultaat​
  • Integraliteit creëren van informatie en werkprocessen​
  • Bewust omgaan met afwegingen om tot besluiten te komen​

Deze opdrachtgevers gingen je voor

Opdrachtgevers voor advies voor een succesvolle transitie in een snel veranderende wereld