Home / Nieuws / Sector: Water
Op 1 september is Robert Louwes bij Cratos Consulting gestart als Adviseur integrale beheersing. Hij is een ambitieuze, jonge projectbeheerser met een bedrijfskundige achtergrond. Sinds zijn afstuderen in 2019 heeft hij zich op verschillende aspecten binnen de beheersing gericht, waaronder kwaliteitsmanagement en planning. Zijn passie ligt in het adviseren en ondersteunen van projecten op het...
Een ontmoeting op een terras Wat was er misgegaan? Het introduceren van de andere manier van werken met een nieuw systemen brengt veranderingen met zich mee voor de medewerkers en voor leidinggevenden. Naast het leren werken met het nieuwe systeem kan het gaan over aanpassen van gedrag, over afscheid nemen, over gewijzigde posities in de...
Projecten in een snel veranderende wereld vraagt om een projectmanager die zich opstelt als een regisseur en ontwikkeld is in drie kernbegrippen: Besluitvorming, Leiderschap en Wendbaarheid. Waar staan deze kernbegrippen voor en hoe geef je hier de juiste invulling aan?
Waardoor falen projecten? Projectorganisaties zijn regelmatig inefficiënt of onlogisch ingericht. Daarbij worden organisaties plotseling voor grote uitdagingen gesteld staan en vervolgens worstelen ze met het efficiënt managen van deze uitdagingen. Het blijkt zelfs dat in sommige sectoren bijna de helft van de projecten faalt. De projecten falen op juist die gebieden waar ze de meeste...
Alle risicomanagement processen ingericht. Tools ingekocht. En een risicomanager paraat die iedereen scherp houdt. En toch lukt het maar niet om echt risicogestuurd te werken. Hoe kun je dat veranderen? Op 26 mei gaven Daniela en Wichard een Expert spreekuur. In deze online bespreking werden de kernaspecten besproken die nodig zijn voor werkend krijgen van risicomanagement. Via...
Op 26 mei 2021 werd het 3de Expert spreekuur gehouden. Daarin stond de vraag centraal die in veel organisaties speelt: ‘Hoe krijg je risicomanagement werkend?’ Wat is de succesfactor? Daniela en Wichard hebben met deelnemers van bouwbedrijven, provinciale en landelijke overheden, waterschappen en collega-adviseurs gesproken over de kernaspecten die inzet vragen om te komen tot werkend risicomanagement:...