Op 24 maart 2021 werd het 2de inloopspreekuur gehouden met het onderwerp: ‘Van risico-informatie naar risicosturing.’ Daniela en Janro hebben met deelnemers van bouwbedrijven, provinciale en landelijke overheden, luchthavens en collega-adviseurs gesproken over de noodzaak van de juiste risico-informatie om tot goede risicosturing te komen. Allereerst werd er ingegaan op de benodigde informatie voor risicosturing en de...
Rijkswaterstaat Zuid Nederland heeft de overeenkomst “Projectbeheersing”,  gegund aan Partners in Projectbeheersing (PinP). PinP is een consortium waarin Cratos één van de partners is. Deze overeenkomst betreft het leveren van producten voor de projectbeheersing categorieën: Financieel management, Kwaliteitsmanagement, Planningsmanagement, Risicomanagement en diverse overige producten zoals capaciteit en scopebeheer. Jarenlange ervaring in Zuid Nederland Sinds juli 2018 is PinP actief...
Op 1 februari is Peter Braun bij Cratos Consulting gestart als Adviseur Integrale Beheersing. Met zijn jarenlange ervaring in de wereld van project- en interim management is hij een goede aanwinst voor ons team. Momenteel is hij werkzaam als adviseur projectbeheersing bij de Nationaal Coördinator Groningen. De NCG zorgt voor een aardbevingsbestendig Groningen door het versterken, slopen en nieuw...
Als projectmanager wil je voorkomen dat je planning blijft schuiven. Ook wil je geen onrealistische deadlines afgeven. Een risicogestuurde planning helpt je om grip te krijgen. De impact van de risico’s op je planning wordt helder, waardoor je gerichte sturing kunt inzetten en meer in control komt. Maar hoe stel je een goede risicogestuurde planning...
Als projectmanager wil je voorkomen dat je planning blijft schuiven. Ook wil je geen onrealistische deadlines afgeven. Een risicogestuurde planning helpt je om grip te krijgen. De impact van de risico’s op je planning wordt helder, waardoor je gerichte sturing kunt inzetten en meer in control komt. Maar hoe stel je een goede risicogestuurde planning...
In dit blog staat de risicokwantificering zoals deze wordt ingezet bij de Opdrachtgever (OG) centraal en hoe deze bijdraagt aan grip op het behalen van de projectdoelstellingen. Daarbij houden we oog voor de nauwe link die dit heeft in de samenwerking met de Opdrachtnemer (ON). Het begint met een doelstelling We kunnen daarvoor niet anders...