Home / Kennisbank / Sectoren / Zee & Luchthavens

Herkennen van bedreigingen

Luchthavens en luchtvaartmaatschappijen zijn in de afgelopen 10 jaar geconfronteerd met allerlei nieuwe uitdagingen zoals: onregelmatigheden in de operatie, meer concurrentie, veranderende regelgeving en toenemende economische druk. Centraal staat de vraag hoe u deze veranderingen op een adequate manier kunt beheersen. Daarbij moet de verstoring van het operationele proces zich tot een minimum beperken en de klantbeleving mag er niet onder lijden.

 

Ervaring in de sector

Wij helpen u om de potentiële bedreigingen gedurende de implementatie van de verandering te identificeren. We hebben de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met projecten als Schiphol Lounge 2, Herontwikkeling Schiphol Vertrek & Lounge 1, Verdieping Nieuwe Waterweg, en Verbreding Breeddiep. Wij pakken deze projecten concreet en praktisch aan door in uw organisatie risicogestuurd denken te verankeren. 

 

Veranderingen succesvol doorvoeren

Tijdens het onderhoud en nieuwbouw van een terminal, kade, haven, rivierbodem, regionale weg of moet uw dienstverlening op hoog niveau blijven. Dat geldt ook voor de implementatie van een nieuw proces of een nieuwe dienst. Wij helpen u om de potentiële bedreigingen gedurende de implementatie van de verandering te identificeren. U krijgt daarnaast alle benodigde handvatten om effectief te kunnen reageren als deze bedreigingen zich daadwerkelijk voordoen. 

 

Focus op uw mensen

In plaats van alleen te focussen op uw processen, leggen wij de focus  op uw mensen. We betrekken het hele team en alle stakeholders om wederzijds begrip en inzicht te creëren. Deze kennis en expertise gebruiken wij open met elkaar te communiceren over risico’s, er afspraken over maken en elkaar aan te spreken. Houding en gedrag veranderen daardoor. Fouten of inefficiënte keuzes worden voorkomen en u weet exact wat waar speelt. U kunt daardoor de benodigde veranderingen succesvol doorvoeren in uw bedrijfsvoering zonder dat dit uw huidige dienstverlening negatief beïnvloedt. 

Onze specialist

Partner & Senior adviseur Integrale beheersing

Simon Dijkshoorn

Mijn passie is integrale beheersing! Met een 'data driven' en resultaatgerichte focus breng ik organisaties in beweging om processen en projecten te optimaliseren.

Volledig profiel »

Meer succesverhalen bekijken?

0