Home / Kennisbank / Sectoren / Water

Watermanagement

Bijna een derde van ons  land  ligt onder de zeespiegel. Vandaar dat ons land zoveel organisaties kent die zich bezig houden met de waterveiligheid, waterkwaliteit en watervoorziening in ons land. Deze organisaties vragen om holistische en duurzame oplossingen waarbij samenwerking en uitwisseling van kennis en expertise centraal staan.

 

Ervaring met omvangrijke nationale projecten

In het afgelopen decennium zijn we betrokken geweest bij omvangrijke interregionale projecten om de toekomstbestendigheid van ons watermanagement te borgen. Denk daarbij aan projecten zoals Ruimte voor de Rivier, het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), maar ook grootschalige renovaties van de Bruggen en Kades in ons land. Met onze jarenlange achtergrond in watermanagement, die veel van de consultants ook vanuit hun eigen carrière hebben opgedaan, willen we deze ervaring gebruiken om organisaties te ondersteunen. 

 

Watermanagement verandert

De rol van waterschappen is veranderd. Van beheerder van de vaak kleinere, regionale keringen en watergangen werden zij een belangrijke schakel met een voortrekkende rol in de grote waterprojecten die in ons land in gang werden gezet. Dat betekende een nieuwe vorm van samenwerken, en een nieuwe vorm van organiseren. Daardoor kreeg risicomanagement een prominente rol en kon beter gestuurd  worden om doelen te behalen en niet te veel onbedoeld af te wijken van de gekozen koers.   

 

Specialist in Water

Sinds 2009 zijn wij actief in de watermanagement om organisaties zoals Rijkswaterstaat, diverse waterschappen, gemeentes en opdrachtnemende partijen te ondersteunen. We doen dat bij de inrichting van hun risicomanagement en het Risicogestuurd Denken en Handelen. Inmiddels zijn we specialist op het gebied van risicomanagement op tal van grote watergerelateerde projecten en programma’s. Ook bieden we advies aan inkoopafdelingen, helpen om de juiste wijze samen te (leren) werken, in te kopen en contracten in te richten en te beheersen. We leveren, regelen en initiëren de volledige integrale beheersing en nemen de overkoepelende rol van projectmanager voor onze rekening.  

Onze specialist

Expertise leider Risicomanagement

Daniela Mayan

Vanuit mijn rol als expertiseleider risicomanagement, adviseur en trainer, begeleid ik organisaties, teams, individuele teamleden in het behalen van succes!

Dit is de focus die koers bepaalt, in een samenwerking die staat voor verbinding vanuit oprecht interesse en met goede energie.

Volledig profiel »

Onze successen

Meer succesverhalen bekijken?