Home / Kennisbank / Sectoren / Overheid

Meer ruimte voor eigen uitwerking 

De rijksoverheid wordt kleiner. Taken en budgetten worden naar provincies en gemeenten overgeheveld. Ook staan fusies bij provincies en gemeenten op de planning. Dat vraagt om aanpassing van medewerkers en organisaties. Tegelijkertijd wilt u grip te houden op besturing, beheersing, toezicht en verantwoording.

 

Grip creëren en doelen realiseren

Wij helpen u om grip te creëren en om uw doelen te blijven realiseren. Risicomanagement is hét instrument om de vier elementen van governance in goede samenhang te laten functioneren. Wij helpen u om die samenhang te creëren en om het beheersen van risico’s binnen uw organisatie te verankeren. 

De overheid geeft marktpartijen steeds meer ruimte om een eigen uitwerking te bedenken. Dit vraagt om een terugtrekkende beweging van de overheid als het gaat om ‘hoe’ invulling wordt gegeven aan de opgave. Anderzijds vraagt het kennis en kunde om grip te houden op het proces om tot resultaat te komen. Goed gedefinieerd en functionerend contractmanagement verzekert u van risicobeheersing, behoud van reputatie en vertrouwen in de relatie met leveranciers.  

 

Inkoop- en contractmanagement als katalysator

Cratos Consulting verbindt de ‘waarom, hoe en wat’-vraag aan het beheersen van contractmanagement- en inkoopprocessen bij aanbestedingen. Of het nu gaat om een onderhoudsproces, facilitaire dienstverlening of een (infra / bouw) projectopgave. Marktpartijen zijn goed in staat om op basis van een concrete business case te innoveren en te verduurzamen mits daar ruimte voor wordt geboden en er een stimulans is. Inkoop-en contractmanagement is hiervoor als een belangrijke katalysatorWe willen daarmee bijdragen aan risicobeheersing, vertrouwen in de relatie met opdrachtnemers en een resultaat dat het gewenste effect te weeg brengt. 

Onze specialist

Senior adviseur Risico & Datamanagement

Wichard Hulsbergen

Mijn specialiteit is om in een complexe omgeving doelstellingen, onzekerheden en stuurinformatie in kaart te brengen. Het menselijke aspect speelt hierbij een centrale rol en  daarbij is mijn enthousiasme is aanstekelijk.

Volledig profiel »

Onze successen

Meer succesverhalen bekijken?

Klik op de button om alle onze succesverhalen in de Overheid bij gemeenten, provincies en Rijksoverheid te lezen.