Home / Kennisbank / Sectoren / Infrastructuur

De infrastructuur sector verandert

Het belang van goede integrale beheersing van infrastructurele projecten groeit. De reden is een verschuiving van traditionele naar de geïntegreerde contractvormen. Projecten worden daardoor complexer en risico’s komen steeds meer bij de opdrachtnemer te liggen. Tegelijkertijd moeten de faalkosten in projecten omlaag. Wij helpen u grip te houden op uw lopende en toekomstige projecten.

 

Nieuwe werkvormen vragen om andere aanpak

Bedrijven in de infrastructuur & bouwsector krijgen steeds meer verantwoordelijkheden. Maximalisering van dienstverlening en producten staat daarbij centraal. Zo werken bouw- en installatiebedrijven steeds vaker met contractvormen als Design & Build. Deze contractvorm wordt regelmatig aangevuld met Maintain (Finance en Operate). Dit vraagt om een breder werkveld, intensieve samenwerking met leveranciers en diepgaande analyse.  Total Cost of Ownership (TCO), waarbij het geheel van kosten bij de initiële inkoop voor een langere periode wordt gekwantificeerd. 

 

Contractmanagement en innovatie

Organisaties in de bouwsector worden uitgedaagd om te innoveren op product, proces en dienstverlening. Inkoop- en contractmanagement geldt hierbij als een belangrijke katalysator. Aangezien veel van de werkzaamheden wordt uitbesteed worden veel van de innovaties bij toeleveranciers ontwikkeld. Goed gedefinieerd en functionerend contractmanagement versterkt risicobeheersing, bedrijfsreputatie en vertrouwen in de relatie met leveranciers.
 

 

Onze specialist

Expertiseleider Integrale Beheersing

Bart Kroese

Samen met de organisatie breng ik in beeld waar we staan en maak ik het pad naar het realiseren van ambities inzichtelijk. Het geeft mij veel voldoening om van chaos of complexe situaties overzichtelijke sturingsinformatie te generen zodat de juiste afwegingen gemaakt kunnen worden. Risicomanagement als hulpmiddel naar succes!

Volledig profiel »

Onze successen

Meer succesverhalen bekijken?