Risicomanagement

RISICOMANAGEMENT

GRIP CREËREN OP DE TOEKOMST
Om grip te hebben en te houden op uw organisatie, programma of project om de gestelde doelstellingen en ambities realiseren, is het essentieel dat u op elk gewenst moment kan beschikken over actuele integrale stuurinformatie.
Risicomanagement biedt u deze actuele integrale stuurinformatie en zorgt dat de benodigde informatie op elk moment inzichtelijk en beschikbaar is. Op basis hiervan kunnen integraal gewogen en herleidbare keuzes worden gemaakt.

De praktijk

Bovenstaande klinkt logisch en eenvoudig, maar in de praktijk blijkt het integraal sturen en beheersen van een organisatie, programma of project op basis van doelstellingen moeilijk. Risicomanagement wordt nog te vaak gezien als een technische tool waar slechts enkele betrokkenen voor verantwoordelijk zijn. De focus ligt op controle en op de methode, niet op het doel en de mensen. Risicomanagement wordt een administratieve bezigheid, waarvan het effect beperkt is.

Wat heb je aan risicomanagement?

Afbeelding1

De verandering

Op de wijze waarop wij risicomanagement benaderen staan uw mensen en hun denken en handelen centraal. Door het risicogestuurd denken en handelen in uw organisatie te stimuleren, verbetert de communicatie en de integraliteit van informatie en werkprocessen. Iedereen weet wat zijn bijdrage is aan het eindresultaat en voelt zich verantwoordelijk voor dit resultaat. Ten doel om fouten of inefficiënte keuzes te voorkomen.

Stapsgewijze aanpak

Op basis van NEN-ISO-31000 en Management of Risk (M_o_R) ontwikkelden wij de DCD-methode (Definiëren-Creëren-Doen) om Risicogestuurd denken en handelen te integreren in uw bestaande processen en te verankeren in uw organisatie. Hierbij maken we gebruik van ‘Maturity’-modellen. Deze methode bevat drie hoofdstappen:

LEES MEER OVER DE STAPSGEWIJZE AANPAK »