Project Portfolio Management

PROJECT PORTFOLIO MANAGEMENT

‘Ambities waarmaken met projecten’

Primaire processen verbeteren? Kosten besparen? Nieuw systemen implementeren? Innovatiestrategie-executie? Fusies realiseren? Gekwalificeerde medewerkers werven & behouden?

Hoe maak je al die strategische ambities waar?

Project Portfolio Management helpt.

Project Portfolio Management (PPM)

Project portfolio management is het gestructureerd en in samenhang besturen, beheersen en organiseren van het geheel van projecten van de organisatie.

Portfoliomanagement

Projecten zijn geen doel op zich maar een middel. Ze moeten de operatie helpen (en niet hinderen). Projecten moeten van waarde zijn voor de staande organisatie. Ze moeten resultaten en producten opleveren waarmee in de lijn de strategische ambities van de organisatie waar kunnen worden gemaakt.

Meerwaarde van Project Portfolio Management (PPM)

Voor bestuurders, directies en topmanagers is project portfolio management tegenwoordig geen overbodige luxe maar een noodzakelijke investering:

▪ Projecten zijn namelijk geen gerommel in de marge meer. Er is een verschuiving gaande waardoor ondertussen vaak meer dan 20% van alle middelen (mensen & geld) in projecten zit.
▪ Projecten zijn steeds strategischer van aard, in die zin dat het voortbestaan en floreren van organisaties afhankelijk is van bepaalde projecten.

 

De belangrijkste doelen van project portfolio management zijn:

  • Projecten op één lijn brengen met de strategie van de organisatie.
  • Projecten afstemmen op elkaar & op de lijn/operatie.
  • Resultaten verhogen van & kosten besparen op projecten.

De grootste voordelen van project portfolio management zijn:

  • Structuur in strategie-executie
  • Overzicht
  • Inzicht
  • Wendbaarheid

De meerwaarde van project portfolio management is ondertussen ruimschoots aangetoond in diverse praktijkstudies uitgevoerd door onder andere Harvard, McKinsey, MIT, Forrester en Gartner.

Cratos Consulting PPM

Cratos Consulting is gespecialiseerd in project portfolio management (PPM). Sinds de opkomst van PPM 15 jaar geleden hebben wij hiermee ruime ervaring opgedaan door voor diverse organisaties in verschillende sectoren allerlei PPM-vraagstukken op te lossen.

Onze consultants zijn experts op het gebied van PPM en in staat om zowel op strategisch als tactisch als operationeel niveau organisaties hier verder mee te helpen.

Onze dienstverlening stoelt op gedegen kennis van PPM-methoden & -technieken en van actuele ontwikkelingen op het vakgebied. Die kennis gebruiken wij om onze oplossingen naadloos aan te laten sluiten bij de unieke behoeften van onze cliënten.

Onze focus ligt op drie sectoren, die onderling verschillen maar op gebied van PPM veel van elkaar kunnen leren:
▪ Zorg (wij zijn actief betrokken bij Stichting Projectmanagement in de Zorg)
▪ Bouw
▪ Overheden

Kom gerust eens kennismaken op ons kantoor in Bilthoven of ontmoet ons bijvoorbeeld op het PM in de Zorg congres.

Neem voor meer informatie contact op of plan een (kosteloos) i-Consult met:
drs. John van Rouwendaal (senior-adviseur portfoliomanagement)

Mail: j.vanrouwendaal@cratosconsulting.nl

Mobiel: 06-28319413

Lees meer

In onze white paper over het Management van projecten »

In onze blogs over Project Portfolio Management (PPM) »

In onze brochure over het project Portfolio Canvas® »

Laten we aan de slag gaan

Neem deel aan onze workshop Portfolio Impuls Dag® (PID) voor managers

Neem deel aan onze workshop Portfolio Impuls Dag® (PID) voor bestuurders

Neem deel aan onze training Portfolio Canvas®

Doe een Project Portfolio Management Assessment

Doe een Project Portfolio Management Audit

"In real life, strategy is actually very straightforward. You pick a general direction and implement like hell." Jack Welch