Inkoop- en contractmanagement

INKOOP- & CONTRACTMANAGEMENT

HET GAAT NIET OVER "WAAR GEVEN WIJ GELD AAN UIT", MAAR "HOE CREËREN WIJ WAARDE"
Inkoopmanagement en contractmanagement worden vaak in een adem genoemd, maar liggen in werkelijkheid vaak niet in elkaars verlengde.
Om leveranciers aantoonbaar een bijdrage te laten leveren aan het realiseren van de strategische doelstellingen van een organisatie, dienen beiden als een kernproces te worden benaderd.

Afbeelding10
Inkoop ten diensten van contractmanagement en contractmanagement als beheers- en stuurinstrument om leveranciersprestaties in waarde om te zetten.

Niet alleen willen weten waar een organisatie behoefte aan heeft, maar dit kunnen omzetten naar het businessmodel van een leverancier. Dan ontstaat er een (zakelijke) belang waar mensen en organisaties zich duurzaam voor willen inzetten en rendement uit kunnen halen.

Uit Onderzoek van de IACCM (International Association for Contract & Commercial Management) blijkt dat organisaties gemiddeld nog 9% aan besparingen mislopen door het ontbreken van adequaat contractmanagement. In specifieke markten en contracten loopt dit op tot enkele tientallen procenten (bijvoorbeeld bij facilitaire contracten).