Data Management

DATA MANAGEMENT

MANAGEMENT OP BASIS VAN ACTUELE DATA
Data management staat in steeds grotere belangstelling, maar wat is data management eigenlijk? De hoeveelheid data in en rond de bedrijfsvoering of in een project neemt toe en daarmee ook de behoefte daar op een effectieve en efficiënte wijze gebruik van te maken. Hoe beter u in staat bent om data op een goede manier te gebruiken, des te groter zijn de voordelen die u ermee kunt behalen. Het resultaat vertaalt zich in het op tijd kunnen (bij-)sturen en daarmee grip creëren op het succesvol realiseren van uw ambities (bijv. lagere kosten, hogere winsten, concurrentievoordelen, etc.).

Management op basis van actuele data in vier stappen:

1. Kwalificeren van essentiële data
Definiëren wat essentiële data is voor uw bedrijfsvoering of project om op de juiste informatie te kunnen managen, (bij-)sturen, anticiperen, etc.

2. Data updaten en onderhouden
Op reguliere basis checken op mutaties van essentiële data en en nagaan of deze mutaties correct zijn verwerkt in de database.

3. Data verrijken
De gegevens die het bedrijf of project beschikbaar hebben, vormen de basis. Aan deze data kunnen ontbrekende gegevens van externe bronnen worden toegevoegd, zodat ze nog beter bruikbaar zijn om te gebruiken als stuurinformatie.

4. Automatiseren
Mutaties en aanvullingen verlopen automatisch als de data(-base) wordt gekoppeld aan de data(-base) van externe bronnen. Op deze wijze voorkomt u dat uw data opnieuw vervuilt.