Business Innovatie

BUSINESS INNOVATIE

Waarom?
Nieuwe technologieën en gewijzigde economische zekerheden zorgen voor een heel andere kijk op ondernemen: nieuwe manieren van communiceren, leiderschap, marketing, bedrijfsvoering en financiering. De wereld is veranderd en om vooraan in de markt te blijven en/of om alle vragen vanuit de maatschappij blijvend te kunnen beantwoorden moeten organisaties sneller veranderen en aanpassen dan dat zij in het verleden gewend waren.

Business Innovatie

Hoe?
De oplossing zit in het kiezen van een andere aanpak – een die de ontwikkelingen in uw omgeving verbindt met de mensen in uw organisatie.

OMGEVING

Directies en managementteams moeten een (meer) externe oriëntatie creëren op de ontwikkelingen in de wereld om hun heen, waarbij zij steeds afwegen of en hoe hun organisatie zich moet aanpassen aan deze ontwikkelingen. Het aanpassen van de organisatie dient wel te gebeuren vanuit de eigen DNA/identiteit. Zo wordt uiteindelijk continu aandacht besteed aan de ontwikkeling van de toekomstbestendigheid van de organisatie, om waarde te blijven creëren voor klanten, partners en bovenal medewerkers nu en in de toekomst.

MENS

De mens staat centraal. Door mensen te laten begrijpen waarom ze dingen doen worden veranderprocessen gemakkelijker gedragen binnen een organisatie. Door de manier van denken van de mensen te veranderen kunnen zij betere besluiten nemen en daardoor sneller succes behalen.
Dit noemen wij de ‘Vitaliteit’ van een organisatie. Een grote mate van veranderbereidheid en verandervermogen om doelstellingen te realiseren.

STRUCTUUR

Om veranderingen eenvoudig te implementeren dienen bedrijfsprocessen een hoge mate van flexibiliteit te bezitten. Pas dan kunnen continue adaptieve innovaties makkelijk ingebed worden in de organisatie.

LIFE-CYCLE THINKING

Alles heeft een houdbaarheidsdatum. Producten, diensten, maar ook een businessmodel. Veel organisaties zijn zich hier niet bewust van en weten niet in welke fase van de levenscyclus zij zich bevinden. Innovatie van het businessmodel is noodzakelijk om de verschillende levenscycli een nieuwe impuls te geven en daarmee de vitaliteit van een organisatie te doen herleven (zoals bij een startende onderneming).

NETWORK THINKING

Network thinking gaat uit van de gedachte dat een bedrijf niets meer is dan een groep mensen, met een gezamenlijke identiteit en een gemeenschappelijk doel. Maar wanneer bedrijven durven te kijken over de grenzen van hun eigen sector, ontstaan partnerships met bedrijven uit verschillende sectoren met andere achtergronden, die samen tot iets nieuws komen. Organisaties stijgen daarmee uit boven de meer ‘traditionele’ spelers.

Lees meer over onze aanpak >>

Lees meer over onze producten op gebied van business innovatie >>