Dashboard AIRBIM - Cratos Consulting

U kent ze wel, die slaapmeter apps om te meten hoe goed u slaapt. Het levert kleurrijke grafieken op waarmee u precies kunt zien hoe goed u slaapt en hoe lang. Na een actieve gebruik bij de start krijgt zo'n app daarna nauwelijks meer aandacht. Hoe kan dat? De dashboards zijn vaak prachtig, maar een gebruiker wordt niet gedwongen om actie te ondernemen.  Hij of zij gaat niet eerder naar bed en wat kan een gebruiker met de informatie dat hij of zij matig slaapt? Het probleem blijkt dat zo'n app vaak niet actionable is omdat het niet bijdraagt aan het bereiken van een doel of een probleem dat opgelost moet worden.

 

Hoe krijg je een goed dashboard voor projecten en programma's?

 

In deze tijd van Big Data en Power-BI is bijna alles meetbaar en in een mooie grafiek te tonen. Bij operationele dashboards voor bijvoorbeeld sales, ziekteverzuim of voorraadbeheer zijn de meeste meters voor de gebruiker goed leesbaar en is pas actie nodig als een meter boven een bepaalde waarde komt. Voor projecten is het van belang dat een goed dashboard de doelgroep helpt om te sturen, actionable is en antwoord geeft op een urgente behoefte. Veel dashboards zijn rapportages in powerpoint-formaat. Ze bestaan uit vele pagina's en dienen vooral ter verantwoording achteraf. Weinig actionable dus. 

Toen het Programma Digitaal Stelsel Omgevingswet (pDSO) de risico's van een ontwikkelperiode van een kwartaal in beeld wilde hebben, bleek dit een lastige opgave. Nadat de top-vijf risico's eindelijk verzameld was, moest de risicomanager met de zweep achteraan om deze up-to date te houden. Het MT keek meewarig als het risicodashboard werd getoond. Wat waren de risico's ook al weer? Oja. Nou, bedankt voor de update. Stuurinformatie nul dus.

Het huidige dashboard van pDSO is niet gebouwd rondom de risico's, maar rondom de haalbaarheid van kwartaaldoelstellingen. Na elke sprint van 2 weken is duidelijk waar het spannend is en welke actie de komende twee weken genomen wordt om de haalbaarheid van doelstellingen te vergroten. Niet de risico's zijn het onderwerp, maar het werk dat moet gebeuren. Veel herkenbaarder en acties sluiten direct aan op sprintplanningen. 

Wat in het geval van slaapmeter app dus van belang is, is om eerst te bedenken wat je echt zou willen bereiken. Wil je afvallen en daarvoor minimaal 12.000 stappen per dag zetten, dan gaat zo'n tracker zeker helpen.