Home / Gereedschapskist / Team Incubator®

Bouwen aan krachtige projectteams

“Ons eigen team is super! We kunnen lezen en schrijven met elkaar!”

“Het probleem ligt bij dat andere team. Daar kunnen we niet goed mee samenwerken. Ze snappen niet waar we mee bezig zijn. Volgens mij snappen ze zelf ook niet waar ze mee bezig zijn”.

Deze uitspraken horen we vaak binnen teams. Hoe lossen we dat nou op?

 

Samenwerking is essentieel

Bij projecten is het essentieel dat mensen binnen het projectteam goed samenwerken en de kwaliteiten van elk teamlid worden erkend en benut. Vaak wordt vanuit een organisatie hier wel aandacht aanbesteed. Maar hoeveel aandacht wordt besteed aan de samenwerking tussen de projectteams van de Opdrachtgever en de Opdrachtnemer? Moeten mensen vanuit beide projectteams ook niet goed samenwerken en elkaars kwaliteiten erkennen en benutten om tot een succesvol project te komen? Helaas blijkt in de praktijk dat hier weinig echt aandacht aan wordt besteed. Leden van beide projectteams kennen elkaar niet goed of stellen het belang van hun eigen discipline/organisatie boven dat van het project. Daardoor ontstaan er samenwerkingsproblemen, verborgen agenda's, demotivatie om zich in te zetten voor het projectresultaat, en eventueel zelfs uitwisseling van medewerkers. Kostbare tijd en geld gaan verloren en mensen gaan over tot de orde van de dag met met een negatief gevoel.

 

Creëren van een winnend gezamenlijk team

Om samen met het projectteam van Opdrachtgever een winnend team te creëren heeft Cratos Consulting de Team Incubator® (TIR®) ontwikkeld. Een integrale aanpak om een duurzame samenwerking tussen de teams van opdrachtgever en opdrachtnemer te bewerkstelligen. Niet alleen in de startfase van een project, maar juist gedurende de gehele levenscyclus van het project.

 

Een brug van heldere communicatie

Team Incubator® bouwt een brug tussen beide teams, waarin heldere communicatie, duidelijke afspraken en wederzijds respect centraal staan. Beide teams hebben oog voor elkaars belangen en focus op het gemeenschappelijke doel/resultaat. Met aandacht voor zowel de ‘zachte’ als de ‘harde’ factoren. De mens en de inhoud hand in hand om samen met plezier een mooi resultaat neer te zetten.

 

Onze aanpak

Hoe pakken wij dat aan? Onder professionele begeleiding en aan de hand van een helder stappenplan bouwen wij met de sleutelfunctionarissen uit beide projectteams aan een solide basis bij de start van het project en aan een duurzame samenwerking gedurende de looptijd van het project. De Team Incubator® bestaat uit 2 sporen:

1. Contracten, plannen en procedures en
2. Samenwerking, verbinding , communicatie, respect en vertrouwen.

Daarmee is TIR® completer en effectiever dan de gebruikelijke Project Start Up (PSU) en eventuele Project Follow UP (PFU), zoals op veel projecten wordt georganiseerd. In deze vormen ontbreekt vaak de onderlinge samenhang.

 

Wilt u ook bouwen aan een succesvol team?

Wilt u weten wat de Team Incubator® voor uw projectorganisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Michael Sauerbier via 06-4187 0100 of stuur een mail naar: m.saurbier@cratosconsulting.nl