Home / Gereedschapskist / Risicogestuurd Denken & Handelen

Op de weg naar vooruitgang, grip op de toekomst

Risicomanagement wordt nog vaak gezien als een technische tool die slechts enkele betrokkenen kent binnen het project. De focus ligt op controle & methode, in plaats van op doel & mensen. Op die manier levert risicomanagement echter vooral veel werk op en blijft het effect ervan beperkt. Risicomanagement gaat namelijk pas echt effectief werken met een goed ontwikkeld risicobewustzijn door risicogestuurd denken. Maar wat ís risicogestuurd denken en hoe verschilt het van werkgestuurd denken?

Een denkwijze en filosofie in één

RDH® is een denkwijze, een filosofie, een ‘ontwikkeltraject’ gericht op het realiseren van ambities en doelstellingen. Het bewust omgaan met onzekerheden en de eigen rol daarbij. RDH® gaat over een mindset en hangt nauw samen met de cultuur en managementstijl van een organisatie en/of het project. Kunnen de betrokkenen omgaan met onzekerheid? Durven ze of duiken ze? Zijn ze blij met persoonlijke verantwoordelijkheid of is iedereen er bang voor?

 

Meer dan alleen formaliseren in processen

RDH® gaat over besef en ervaren: ik ben hier (ook) eigenaar van. Ik ben succesvoller als ik het op deze manier doe. Dat vraagt om goede communicatie en de heldere boodschap vanuit directie en management en/of opdrachtgever: wij vinden dit belangrijk, wij maken dit belangrijk! Dit betekent niet alleen formele inbedding in processen. Stimuleringsregelingen en beloningen horen  daar mogelijk ook bij;  RDH® als onderdeel van het takenpakket van medewerkers, als ook onderdeel van het contract of eindresultaat. Dan vormt het de basis van de hele projectbeheersing.

 

Onze bewezen aanpak

Ons ontwikkeltraject geeft op gestructureerde wijze de mogelijkheid om doelen te stellen, een aanpak te benoemen en meetbaar te maken of resultaten worden bereikt (ambitieniveaus). Daarnaast wordt de deelnemers geleerd om de nieuw verworven kennis in een bredere context te plaatsen. Aan de hand van concrete cases uit de praktijk wordt een koppeling gelegd tussen de nieuwe kennis/vaardigheden en hun dagelijkse situatie op de werkvloer.

 

Meer informatie?

Wil je weten wat Risicogestuurd Denken & Handelen® kan betekenen voor uw organisatie? Neem dan contact op met Daniela Mayan via 030-3033612 of stuur een mail naar: d.mayan@cratosconsulting.nl

Risicogestuurd Denken en Handelen - RDH - Cratos Consulting