Home / Gereedschapskist / Projectcoach

Wat is de Projectcoach?

De Projectcoach bestaat uit ervaren specialisten op het gebied van projectmanagement en coaching. Dit doen we door advies, coaching en training op maat. Onze bewezen aanpak zorgt voor meer verbinding, efficiëntere projecten, het realiseren van doelen en enthousiaste medewerkers binnen jouw organisatie.

Organisaties worstelen regelmatig met het vinden van balans tussen de doorgaande primaire werkzaamheden en de noodzakelijke veranderingen die projectmatig doorgevoerd moeten worden.

De Projectcoach voegt expertise toe aan je organisatie en ondersteunt in het prioriteren van de vele veranderingen. Daarnaast is er begeleiding in het doorvoeren van deze veranderingen en het versterken van vaardigheden in projectmatig werken. 

 

De Projectcoach voegt met zijn ervaring blijvende kennis toe zodat de eigen medewerkers vanuit hun kracht veranderingen succesvol kunnen leiden en doorvoeren.

 

 

Waarom een Projectcoach?

Zorgen dat projecten de beoogde voordelen opleveren
Een organisatie die is ingericht om projecten met de meeste meerwaarde uit te voeren
Waardevolle initiatieven vanuit de werkvloer uitvoeren

De Projectcoach zorgt voor

Project in één keer goed, reductie herstelkosten
Minder verloop, reductie faalkosten
Meer gemotiveerde medewerkers
Gewenste resultaten, zonder hoge investering
Beperking van externe kosten

 

 

 

Wil je gebruikmaken van onze bewezen aanpak? Laat je naam en tefeloonnummer achter

en we nemen contact met je op voor een vrijblijvende afspraak!

Onze aanpak

De Projectcoach helpt organisaties met verandertrajecten. Dit realiseren wij door projectcoaches on-the-job in te zetten. Dit doen we op jouw locatie of op afstand. Onze inzet bestaat uit:

 

  • Interventies op processen
  • Interventies op besturing
  • Sturen van menselijk gedrag
  • Coachen op leiderschap

 

De Projectcoach brengt ruime ervaring en expertise in om jouw organisatie effectiever te laten zijn. Altijd op maat voor het project of de organisatie door middel van Advies, Coaching en Training.

Vanuit eigen kracht meer effect

Advies

Veranderingen binnen je organisatie variëren van kleine initiatieven tot grote ingrepen. Vaak leven deze veranderingen op gespannen voet met de dagelijkse activiteiten en de beschikbare capaciteit.

De Projectcoach geeft advies over het inrichten en prioriteren van de veranderopgaven (het portfolio). Er wordt overzicht gecreëerd en inzicht gegeven in het totale portfolio. Daarnaast wordt er structuur aangebracht door projecten logisch te ordenen en te verbinden.

Het resultaat is een reële, haalbare set aan projecten voor de organisatie. Dit geeft rust en zorgt dat het primaire proces niet verstoord wordt. Er ontstaat een logische doorvertaling van de doelstellingen van jouw organisatie naar de beoogde projectresultaten. En uiteraard ook de effecten ervan op de organisatie zelf.

Coaching

De Projectcoach biedt begeleiding aan in de vorm van coaching. De opdrachtgever en de projectleider blijven hierbij eindverantwoordelijk voor het leiden van het project.

We starten klein, van waaruit opgeschaald kan worden naar meer of grotere projecten. Door het gewoonweg te gaan doen, te ervaren en uit te proberen wordt op een natuurlijke wijze geleerd en worden projecten verbeterd.

Wij spreken van een succesvol project (en dus een succesvolle interventie door de Projectcoach) als de projectresultaten worden gedragen, de beoogde projectvoordelen worden behaald en de effecten bijdragen aan de strategie van de organisatie. Jouw projecten lopen in één keer goed. Hierdoor worden ook de herstelkosten gereduceerd.

Training

Onze trainingen zijn erop gericht kennis te ontwikkelen die bijdraagt aan de volwassenheid van de organisatie in het projectmatig werken. Dit kan binnen een coachingstraject georganiseerd worden, maar wordt ook los door ons aangeboden.

Bij voorkeur staan onze trainingen niet op zichzelf, de effectiviteit zou dan geringer zijn. De trainingen kunnen opgevolgd worden door het organiseren van vervolgbijeenkomsten (super- en intervisie), door specialistische trainingen en desgewenst kunnen zij aangevuld worden met een coachingstraject.

De training 'Projectmatig Werken' wordt door de projectcoaches zelf gegeven. Daarnaast bieden we meer specialistische trainingen aan. Te denken valt aan onder meer:

Wie is De Projectcoach?

Michael de grondlegger van De Projectcoach. De Projectcoach is gestart om een groter bereik te creëren van deze ondersteuning door dit als expliciete dienstverlening te ontwikkelen en in de markt aan te bieden.

Het besturen van veranderingen is voor veel opdrachtgevers een van de taken binnen hun brede takenpakket. Om dat efficiënt te kunnen doen moet de uitvoering goed belegd zijn. Wij zien onze opdrachtgevers hier geregeld mee worstelen, alle goede intenties ten spijt.

Door de diensten van De Projectcoach kunnen organisaties en hun medewerkers ondersteuning krijgen bij het vergroten van de effectiviteit van hun veranderingen en projecten.

 

We laten het niet meer aan het toeval over!

Directeur en oprichter Cratos Consulting

Michael Sauerbier

Stimuleer mensen om anders te denken en anders te doen. Dat leidt tot creativiteit, verandering en uiteindelijk tot succes.

Volledig profiel »