Home / Gereedschapskist

Gereedschapskist

We helpen opdrachtgevers met hun transities op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en energietransitie. Dit doen we door gebruik te maken van zelf-ontwikkelde tools, methodieken en een specialistische aanpak. Bekijk ze in de gereedschapskist.

Bekijk hier al onze tools

Portfolio Canvas®

Een instrument voor bestuurders en managers om de projecten en programma’s te kiezen die nodig zijn om de beoogde baten te realiseren.

Epic Heatmap

Vergroot de beheersbaarheid en tijdige sturing en draagt bij aan grip op risico's en behalen van doelstellingen. In zes stappen naar sturing en grip op risico's.

Risk Maturity Scan®

Brengt de risicovolwassenheid in beeld en geeft de ontwikkel-mogelijkheden van risicomanagement en bijbehorende producten in uw organisatie.

Team Incubator®

Een integrale aanpak om een duurzame samenwerking tussen de teams van opdrachtgever en opdrachtnemer te bewerkstelligen. Niet alleen in de startfase van een project, maar juist gedurende de gehele levenscyclus van het project.

DeepDive®

Een doelgerichte brainstorm, waarin deelnemers gefaciliteerd worden om, onder hoge tijdsdruk, een uitdaging out-of-the-box te benaderen met als einddoel een concrete, gevisualiseerde oplossing.

Futureproof Scan®

Een online vragenlijst om inzicht te krijgen in het aanpassings- c.q. verandervermogen van de mens in jouw organisatie. Het geeft inzicht in de aandachtspunten voor het in beweging krijgen van de organisatie om de beoogde verandering te realiseren.

Batchmodel

Een innovatief contractmodel waarin het leveren van kwaliteit centraal staat en alle overige contractmechanismen (omgeving, stakeholders, financiële component) beter te beheersen worden.

Cratos Insights®

Een integraal dashboard dat aansluit op jouw systemen, werkwijze en behoefte en waarmee je inzicht krijgt in trends en voortgang van tijd, geld en risico's.

Projectcoach

Ervaren specialisten op het gebied van projectmanagement en coaching, die on-the-job ingezet worden om organisaties te helpen met verandertrajecten.

Waardegestuurd Contractmanagement Scan®

Een meetinstrument dat inzicht geeft in de volwassenheid van de huidige inkoop- & contractmanagementpraktijk. Het geeft aan waar en hoe verbetering mogelijk is.​

Dashboard Canvas

Een template om een goede start van een nieuw dashboard te maken, dat helpt om te sturen, 'actionable' is en antwoord geeft op urgente behoefte.