Een ontwikkeltraject voor uw projectmanagers

In de dagelijkse praktijk zien wij dat projecten omvangrijker en complexer worden, de doorlooptijd en terugverdientijd steeds korter moet, de omgeving steeds meer invloed heeft op het unieke resultaat en dat wetgeving en milieueisen strikter worden. In een project moet men met steeds meer elementen en stakeholders rekening houden. Kortom: de omgeving van een project is in de tijd veel onvoorspelbaarder geworden, dat het niet langer mogelijk is projecten te beheersen op basis van een vooraf opgesteld plan van aanpak / projectmanagementplan.

 

Complexiteit vraag om een nieuwe aanpak

De vroege projectfasen vragen om een meer Agile-achtige aanpak (oftewel: zoekend, conceptueel, waarde creërend, interactief). De latere fasen daarentegen vergen vaak een meer traditionele projectmanagementbenadering (oftewel: sturend, technisch georiënteerd, focus op tijd en geld). De moderne projectmanager moet beschikken over de juiste competenties en gedrag om het hele krachtenveld rond een project te managen: omgeving, organisatie, mensen, resultaat en belangen.

 

Onze oplossing

Om als projectmanager de juiste competenties en gedrag te ontwikkelen zijn 2 zaken belangrijk:

  1. Persoonlijke effectiviteit: (persoonlijk) leiderschap, communicatie, samenwerken, zelfreflectie en zaken bespreekbaar maken.
  2. Risicogestuurd denken en handelen: bewust zijn van onzekerheden en het belang van de beheersing ervan, waarbij men open communiceert, elkaar aanspreekt en met elkaar eenduidige afspraken maakt over de beheersing en de eigen acties hierin.

 

Wij noemen dit: ‘Risicogestuurd Projectmanagement®’ (RPM®)

Maatwerk voor uw organisatie

RPM® is geen ‘one size fits all’ opleiding, maar een ‘Ontwikkeltraject’ gericht op de professionele ontwikkeling van uw projectmanager. De ’harde’ kennis en ‘zachte’ vaardigheden op het gebied van risicogestuurd projectmanagement krijgen de aandacht. Het ontwikkeltraject houdt rekening met de situatie in uw organisatie en met de kenmerken van deelnemende projectmanagers. Het ontwikkeltraject is erop gericht om ‘verbinding’ en ‘sociale interactie’ de juiste plek en aandacht te geven binnen de harde contouren van projectmanagement. Aandacht voor houding en gedrag is doorslaggevend voor het behalen van het beoogde resultaat, omdat de mens nu eenmaal de belangrijkste factor is voor een goede samenwerking in projecten.

Wilt u ook meer vaardigheden voor uw projecten?

Wilt u weten wat onze training Risicogestuurd Projectmanagement® voor uw projectorganisatie kan betekenen? Neem dan contact op met Joey Bohncke via 030-3033612 of stuur een mail naar: j.bohncke@cratosconsulting.nl